Hülagu Han Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Hülagu Han Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Hülagû HanHULÂGU (1217-1265)

İran Moğol Devletinin (İlhanlılar’ın) kurucusudur. Cengiz Han’ın küçük oğlu Tuluy’un oğludur. Ağabeysi Büyük-Kağan Möngke tarafından Halife’ye ve İsmailîler’e karşı gönderildi. 1256’da Alamut’u alarak İsmaililer’i ortadan kaldırdı. 1258’de de Bağdat’ı aldı, Hilâfet Devleti’ne son verdi; ondan sonra Abbasîler’in halifeliği, yalnız dînî şekilde, Kahire’de devam etti.

Hülâgu daha sonra Suriye’ye geçerek Halep’i de aldı, böylece Amu-Derya ve Kafkaslar’dan Akdeniz’e kadar uzanan büyük bir Yakın Doğu devleti kurdu. Bu devlet nazari olarak Büyük-Kağan’a bağlıydı. Urmiye Gölü civarında gömülen Hulâgu’nun yerine oğlu Abaka geçti.

Hulâgu tarihin kaydettiği en büyük kan dökücü hükümdarlardan biridir. Bağdat’ın elli gün müddetle kuşatılması sonunda af dilemek üzere ordugâhına gelen Abbasî halifesi Mutasım Billâh’ı öldürmüştü.

Buna karşılık, Hulâgu, bilim adamlarına büyük değer vermiş, her gittiği yerde bilginleri korumuş, onlara imkânlar sağlamıştı. Devrin tanınmış bilgini Nasrettini Tusî’yi hapisten kurtarıp yanına almış, büyük bir gözlemevi kurmuş, topraklarını saraylarla, mabetlerle süslemişti.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir