Hun İmparatoru Atilla Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Hun İmparatoru Atilla Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Atilla; Batı Hun hakanı (395-453).

Hükümdarlığı: 434-453.

Muncuk’un oğludur. Gençliğinde bir süre barış rehinesi olarak aşağı Tuna kıyısındaki Novae’de (Sviştov) kaldı. Babası öldükten sonra, amcası Rua’nın yanında yetişti ve Hun Devleti’nin iç ve dış sorunlarını iyice inceledi. Devlet yönetimini kardeşi Bleda ile birlikte üstlendi. 445’te kardeşinin ölümüyle Batı Hun Devleti’nin tek egemeni oldu. İlk işi olarak Bizanslılarla Konstantia (ya da Margos) barışını imzaladı. Aetius ile birleşerek, yağmacı toplulukları ezdi. Öte yandan batı kanadındaki Oktar, Necker Irmağı kıyısındaki Burgondları yenilgiye uğratarak yaklaşık 20 bin kişiyi öldürdü. Değişik cephelerde başarılı savaşlardan sonra Burgondlar, Bavyeralılar, Futhaaglar, Franklar, Türingler, Langobardlar Hun egemenliğini tanıdı ve imparatorluğun sınırları Kuzey Denizi ile Manş Denizi kıyılarına kadar ulaştı.

Bizans’ın Hun ülkesinden kaçan kaçakları geri vermemesi, bazılarım yüksek yerlere ataması. Yunan tüccarlarının Hunları aldatması nedeniyle 440’ta Bizans üzerine yürüdü. Belgrad ve Niş üzerinden Trakya’ya gelen Attila, İmparator II. Theodosius’un Margos Antlaşması koşullarına uyacağı konusunda güvence vermesi üzerine. Tuna kıyısındaki kaleleri almakla yetindi. Bir süre sonra antlaşmayı bozan Bizans üzerine ikinci kez yürüdü. 447’de Sofya, Filibe, Preslav ve Lüleburgaz kalelerini ele geçirdi. Başka bir kol, Termopil ve Tesalya’yı geçtikten sonra, Bizans başkentini kuşatmak üzere doğuya yöneldi. Büyükçekmece’ye yanaşan Hun Ordusu’nun korkusuyla imparator, ağır koşullar içeren bir anlaşmayı imzaladı.

200 bini bulan büyük ordusuyla Macaristan’dan batıya yöneldi. 451’de Ren Irmağı’nı üç koldan geçerek Galya’ya girdi. Aynı yıl Metz ve Rheims’i ele geçiren Hun Ordusu, bugünkü Paris yakınında bulunan Aurelianum (Orleans) Kenti’ne ulaştı. 451’de burada yaptığı ve 24 saat süren savaşta. Roma Ordusu dağıldı ve Komutan Aetius kaçtı. Galya’yı baştan başa ezip geçerek Macaristan’a döndü. Ertesi yıl 100 bin kişilik bir orduyla Alpleri aşıp Venedik Ovası’nda ilerleyerek Roma yakınındaki Ravenna’ya yaklaştı. Korkuya kapılan imparatorun gönderdiği Papa Leo’nun Roma’yı bağışlaması isteğini kabul ederek geri döndü. Doğu ve Batı Roma’ya diz çöktüren Attila, son olarak Sasaniler üzerine yürüme hazırlığı içindeydi. Evliliğinin ilk gecesinde, tam olarak saptanamayan bir nedenle aniden öldü.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir