Hüseyin Hilmi Paşa Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Hüseyin Hilmi Paşa Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

; (d. 1855, Midilli – ö. 1922, Viyana), devlet adamıdır.

Midilli’de rüştiyeyi bitirdi ve bir süre medrese eğitimi gördü. Bu arada fıkıh ve Fransızca dersleri aldı. 1874’ten sonra Tahrirat Kalemi’ne girdi, Midilli tahrirat müdürlüğüne kadar yükseldi. Aydın ve Suriye vilayetlerinde mektupçuluk, Mersin, Mean, Nablus ve Süleymaniye’de mutasarrıflık yaptı. 1897’de kısa bir süre Adana valiliği, daha sonra 1902’ye değin Yemen valiliği görevlerinde bulundu. Aynı yıl Selanik, Kosova ve Manastır vilayetleri genel müfettişliğine atandı. II. Meşrutiyet’in ilanından (1908) sonra, Rumeli’deki çalışmalarından hoşnut olan İttihat ve Terakki yönetiminin isteğiyle 1908’de kurulan Kâmil Paşa hükümetinde dahiliye nazırlığına getirildi. 1909’da, harbiye ve bahriye nazırlarının değiştirilme biçimini meşrutiyet ilkelerine aykırı bularak görevinden ayrıldı. Onun ayrılmasını izleyen öteki istifalarla hükümet düşünce, 14 Şubat 1909’da sadrazamlığa getirildi.

31 Mart Olayı (13 Nisan 1909) üzerine görevinden istifa etti ve olayların dışında kalmaya çalıştı; II. Abdülhamid’ in tahttan indirilmesinden sonra kendisine önerilen dahiliye nazırlığını kabul etmedi. Tevfik Paşa’nın istifasından sonra Mayıs 1909’da yeniden sadrazamlığa getirildi. Aralık 1910’da, İttihat ve Terakki yönetimiyle bir kez daha anlaşmazlığa düşerek görevden çekildi. Kısa bir süre Gazi Ahmed Muhtar Paşa hükümetinde adliye nazırlığı yaptıktan sonra, Ekim 1912’de Viyana sefirliğine atandı. Bu görevi I. Dünya Savaşı sonuna değin sürdürdü, savaştan sonra da Viyana’dan ayrılmadı. Öldüğünde cenazesi İstanbul’a getirilerek Beşiktaş’ta Yahya Efendi Dergâhı’nda toprağa verildi.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir