Hüseyin Sadettin Arel Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında Eserleri ve Bestelediği Şarkılar Nelerdir?

Hüseyin Sadettin Arel Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında Eserleri ve Bestelediği Şarkılar Nelerdir?

Hüseyin Sadettin Arel

Hüseyin Sadettin Arel, besteci ve müzikologdur (İstanbul 1880-ay.y. 1955). İzmir’de Fransız Koleji’ne girdi. İzmir ve İstanbul medreselerinde okudu. Mekteb-i Hukûk-u Şahane’yi birincilikle bitirdi (1906). Adliye Nezareti’ nin çeşitli kademelerinde çalıştı; müsteşarlıktan (191), Şurayı Devlet daire reisliğine yükseldi (1915), Cumhuriyetten sonra İzmir ve İstanbul’da avukatlık yaptı. Türk Hukukçular Derneği’ni kurdu ve ilk başkanı oldu. Müziğe ilgisi çocukluğunda başladı. Önce ud çalmayı öğrendi; sonraları ney, kemençe, keman, nısfıye, tambur, viyola, viyolonsel ve piyano çalıştı. Edgar Manas’tan armoni, kontrpuan ve füg öğrendi (1907-1909). Rauf Yekta ve Suphi Ezgi ile Türk Müziği üstüne çalışmalar yaptı. Türk Müziği’nin 24 eşit olmayan aralıklı sistemini saptayarak bugün kullanılan “Arel-Ezgi-Uzdilek Sistemi”ni belirledi. İstanbul Konservatuvarı’nda başkan oldu (1943-1948). Türk Filarmoni Derneği’ni kurarak Klasik Batı Müziği sevgisini yaymaya çalıştı. Türk Musikisi İcra Heyetlerini ve İleri Türk Musikisi Konservatuvarı’ nı kurdu (1949). Özel dersler verdi, öğrenciler yetiştirdi. Şehbâl (1908), Türklük (1939-1940, 14 sayı), Musiki Mecmuası (1948) dergilerini çıkardı, Türk ve Batı Müziği konusunda yazılar yazdı. Ölümünden sonra iki eseri Türk Musikisi Üzerine İki Konferans (1964) ve Türk Musikisi Nazariyatı Dersleri (1968) basıldı.

Eski nota sistemlerine göre yazılmış pek çok eseri günümüz notasına çevirdi. Besteleri Batı Müziği ve Türk Müziği türünde olmak üzere ikiye ayrılır. Çok sesli Türk Müziği parçalarının hepsi günümüze kalmıştır. Hüzzam ve Şeddi Araban birleşimindeki Lale-gül makamını ve Ferahnümayı ilk kez bulan odur.

Başlıca eserleri: 51 Mevlevi Ayini, 108 Durak, 88 İlahi, 13 Ney Taksimi, 24 Peşrev, 29 Konser Saz Semaisi, 80 Saz Semaisi, 21 Tasviri Saz Eseri, 8 Taksim, 58 Söz Eseri, 3 Gazelli Taksim, 11 Köçekçe, 2 Marş, 104 Şarkı, 41 Oyun Havası ve 71 Çok Sesli Eser’dir. Bu eserlerde 100 makam kullanılmıştır.

Bestelediği şarkıların en bilinenleri:
Mavi bir göz beni attı bu derin sevdaya (Buselik aksak), Bilmem bu gönülle ben nasıl yaşayacağım (Buselik devri hindi), Bunca çevrinle gönül ülkesi virane olur (Kürdili Hicazkâr Yörük Semai), Kız bir ince su gibi karşımdan akıp gitme (Uşşak Türk aksağı), Gördüm seni sevdim güzelim gonca-i tersin (Şedd-i Araban Semai).

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir