Hz. Davut’un Hayatı

Hz. Davut’un Hayatı

Hz. Davut;Kuran’da, daha başka din kitaplarında adı geçen bir peygamberdir. Süleyman’ın babasıdır. M. Ö. 1015’ten 975 ‘ e kadar 40 yıl saltanat sürmüştür; İbraniler’in ikinci kralıdır.

Davut Kudüs yakınlarında Beytüllâhim’de dünyaya geldi, onbeş yaşına kadar çobanlık etti, fevkalâde güzel ve tesirli bir sesi vardı. “Davudi ses” deyimi buradan gelir. Pek genç yaşında, İsrailoğulları ordusu komutanlarından Talut’a yardımcı oldu. Bir savaşta düşman ordusu komutanı Calût’u (Goliath) bir sapan taşıyla öldürerek savaşın kazanılmasını sağladı. Tâlût, delikanlının bu başarısını kıskanınca Davut korkarak kaçmak zorunda kaldı. Tâlût’un ölümünden sonra hem İsrailoğulları’na peygamber, hem de komutan olarak, saltanatla peygamberliği birleştirdi.

Davut, “Tevrat” taki dinsel hükümlere göre İsrailoğullarını idare etti. Kırk yıl kadar hükümdar ve peygamber olarak kaldı. Önce Tâlût’un kızıyla evlendi, daha sonra komutanlarından Orya’nın karısı Bethsabe’ye aşık oldu. Orya’yı ordu komutanı Yuab’a gönderdi, savaşta öldürmesini sağladı. Bethsabe ile evlenen Davut’un bu evlenmeden oğlu Süleyman dünyaya geldi.

Davut uzun müddet vicdan azabı çekti, işlediği suçtan nadim olmuştu. Tanrı onu cezalandırmak için Kudüs ve civarında veba salgını çıkardı. Bunun üzerine, Davut’un büyük oğlu isyan etti. Davut asi oğlunu öldürmek zorunda kaldı. Böylece, yeni bir ıstırapla cezalanmış oluyordu.

Hristiyanların “David” olarak tanıdığı Davut’a ilham edilen “Zebur” dört din kitabından biridir. Buna “Mezamir-i Dâvut” da denir. Çünkü Davut, güzel sesiyle, bu kitaptaki şiirleri okur, “mizmar” denilen bir sazı çalardı. Sonradan Süleyman tarafından tamamlanan “Beyt-i Mukaddes” (Kutsal Ev) in esasını Davut kurmuştu. Ölümünde Kudüs şehrinin sûrları dışına gömüldü. Kendisi hakkında birçok sanat eserleri meydana getirilmiştir.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir