Hz. Eyyüb Hayatı

Hz. Eyyüb Hayatı

Hz. Eyyüb; İsrailoğulları peygamberidir. Tevrat’a göre Şam yöresinde doğdu. İbrahim’den sonra, Musa’dan önce yaşadı. Bir söylentiye göre 93, başka bir söylentiye göre 140 yıl yaşadı. Tanrı, Eyyüb’e evlat ve mal bereketi vermişti. Şeytan, Eyyüb’ün Tanrı’ya olan bağlılığını sınamak için yoldan çıkarmaya karar verdi. 12 çocuğu öldü, vücudunu çıbanlar sardı, iyileşmeyen yaralar açıldı. Buna karşın Eyyüb Tanrı’ya olan bağlılığını sürdürdü. Bunun üzerine Tanrı, Eyyüb’ün tüm yaralarını iyileştirdi; daha önceki malının iki katını verdi, yeniden 7 oğul ve 3 kız sahibi oldu. Çektiği acılara sabırla dayandığı için “Eyyüb sabrı” deyim haline gelmiştir. Kuran-ı Kerim’de Nisa, Enbiya, Sa’da ve Enam surelerinde adı geçer.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir