Hz. Musa Kimdir ve Yaşadığı Olaylar?

Hz. Musa Kimdir ve Yaşadığı Olaylar?

Hz. Musa, Musevilik dininin kurucusu (M.Ö. 14. yüzyıl). Doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak bilinmemekle birlikte, Mısır’da doğduğu ve Filistin’de öldüğü bilinir. Yaşamına ilişkin tüm bilgiler söylence niteliğindedir. Kişiliğine ilişkin bilgiler, Museviliğin kutsal kitabı Tevrat’tan öğrenilir. Buna göre, Mısır firavunu bir gece düşünde o yıl doğacak erkek çocuklarından birinin yeni bir din kuracağı ve kendisini tahtından indireceğini görür. Bunun üzerine o yıl doğacak tüm erkek çocukların öldürülmesini buyurur.

Hz. Musa doğumu

Musa’nın doğumundan sonra annesi Asiye, oğlunu üç ay gizler, daha sonra bir sepetin içine koyarak Nil Irmağı’na bırakır. Çocuğu bulan firavunun eşi ve kızları onu gizlice büyütürler. Büyüdükten sonra da soydaşları arasına katılır. Bir gün bir Yahudi’yi döven Mısırlı’yı öldürünce korkup Medyan’a kaçar. Uzunca bir süre gizlendikten sonra kendisine bilinmeyen bir yerden seslerin geldiğini işitir. Bu ses halkı doğru yola getirmesini isteyen Tanrı Yehova’nın sesidir. Yehova onu soydaşlarını firavunun baskısından kurtarıp Mısır’dan çıkarmasını ve Yehova’nın evrendeki tek Tanrı olduğunu bildirir. Bu buyruk üzerine Musa, Tanrı’nın elçisi olduğunu soydaşlarına duyurur. Baskı altında bulunan Mısır’daki soydaşlarını kurtarmak amacıyla Mısır’a, firavunun sarayına gider ve soydaşlarının serbest bırakılmasını ister.

Hz. Musa

Mısırlı büyücülerin asalarını yere atıp yılan biçimine sokmaları üzerine o da asasını yere atarak bir ejderha biçimine sokar ve bu ejderha tüm yılanları yutar. Bunun üzerine firavun tüm Yahudileri Mısır’dan kovar. ÎÖ 1346’da Musa kavmini Mısır’ dan çıkarken firavun onların peşine takıldı. Kızıldeniz’e ulaşınca Musa asasını denize dokundurarak suların ikiye ayrılmasını sağladı ve bu aradan Yahudiler geçerken firavun ve askerleri daldıkları bu suda boğuldular. Kavmini kutsal topraklara getirdikten sonra Musa, Tanrı’dan Tur Dağı’nda on emiri aldı.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir