Hz. Yunus Peygamber’in Hayatı

Hz. Yunus Peygamber’in Hayatı

Hz. Yunus; Kutsal kitaplarda adı geçen, hayatı efsanelerle karışık peygamberlerden biridir.

Yunus Peygamber, Asurlular zamanında, bu ulusa ve bu ülkeye gönderilmiş bir peygamberdir. Ancak soyca Asurlu değildir; İbranilere, İsrailoğulları’na bağlıdır. Kendisinin; İsrailoğulları’nın 70 yıl süren esirliği devresinde Babil’e götürülmüş İsrailoğulları’ndan bir aileden Mezopotamya’da doğduğu tahmin edilmektedir.

Söylentiye göre Hz. Yunus, Allah tarafından, Asurlular devletinin başşehri olan Ninova halkını uyarmaya gönderilmiştir. Ninovalılar son derece refahlı, mesut bir ömür sürüyorlardı. Ancak bolluk ve rahatlık onların ahlakını bozmuştu. Hz. Yunus, onları doğru yola ve tek Tanrı inancına çağırdı. Lakin Ninova halkı kendisini umursamadı. Ahlâksızlıkta ve puta tapmakta devam etti. Peygamber, onları tanrısal bir ceza ile korkuttu: “Bu yoldan dönmezseniz, gazaba uğrayacaksınız; şehriniz batıp mahvolacak, gökten taş yağmuru yağacak…” dedi.

Ötekiler, bu tehdide de kulak asmadılar. Yunus, halktan ümidini kesti, yollara düşerek, şehirden ayrılmaya karar verdi. Dicle kıyısına indi, kalkmak üzere bulunan bir gemiye bindi. Ancak gemi, yola çıkmak istemesine rağmen kıyıdan bir karış bile ayrılmıyordu. Çünkü Hz. Yunus, Allah’ın izni olmadan ayrılmak istemişti ve peygamberler, Allah’dan emir almadıkça peygamberlikle görevlendirildikleri yeri terk edemezlerdi.

Gemi kaptanı: “Mutlaka gemide bir suçlu vardır; kur’a çekelim, suçlu kim ise ona vuracaktır; onu denize atarsak gemi yürür” dedi. Çekilen kur’a Hz. Yunus’a çıktı. Hz. Yunus: “Evet doğru, ben suçluyum” diyerek kendini suya attı. Büyük bir balık Hz. Yunus’u yuttu. Fakat Peygamber, Allah’dan af dilemiş olduğundan, balık kendisini hazmetmedi; sığ bir yere getirip, ağzından, tekrar karaya çıkardı. Ancak çok uzun bir süre hayvanın midesinde kalmış olmaktan dolayı vücudu pelteye dönmüştü. Allah onu korudu, iyileştirdi; yeniden kuvvete kavuşturdu ve tekrar vazifesinin başına gönderdi.

Bu işler oluncaya kadar, Hz. Yunus’un haber verdiği gün gelip çatmıştı: Bir gün Ninova şehrini kara bir duman kapladı. Fırtına ile birlikte ortalık simsiyah kesildi. Halk, dehşete düşüp Hz. Yunus’u anmaya, aramaya başladı. Hz. Yunus’un yalvarması ve halkın tövbe etmesiyle Allah, onları affetti; üstlerine yollayacağı felaketi kaldırdı. Artık Hz. Yunus da Ninova’ya ulaşmış bulunuyordu. Halka bütün tanrısal buyrukları birer birer anlattı, onlar da bunlara uydular. Ninova şehri, Yunus Peygamber’in nasihatlarına uyduğu sürece rahat ve huzur içinde yaşadı.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir