I. Amenhotep (I. Amenofis) Hayatı

I. Amenhotep (I. Amenofis) Hayatı

I. Amenhotep (I. Amenofis); İÖ 1546-26 arasında hüküm sürmüş firavundur. 18. sülalenin kurucusu I. Ahmose’nin oğludur. Mısır’ın Nübye’deki (bugün Sudan) topraklarını genişletmiştir.

Baba oğulun yaşamöyküleri, Amenofis’in Nübye’de yaptığı savaşları doğrular. Hükümdarlığının 7. yılına ait bir duvar resminden Nil Irmağı üstündeki ikinci çavlanda sınıra ulaştığı anlaşılmaktadır. Libya’ya akınlar düzenlediği bilinmekle birlikte, bu harekâtın ayrıntılarına ilişkin herhangi bir kayıt yoktur. Asya’daki etkinliklerinden doğrulanmış olanlar, yalnızca Sina’daki bakır madenlerinin yeniden açılması ve Orta Krallık döneminde burada kurulan kalenin yeniden ele geçirilmesidir.

Eski Mısır yapıları taş çıkartmak amacıyla tarih boyunca sık sık yıkıma uğradığından, Amenofis’in bayındırlık çalışmaları konusundaki bilgiler de azdır. Kireçtaşından yapılmış ona ait küçük ve zarif bir dua odası ortaya çıkarılmıştır. Yapım işlerinden sorumlu saray görevlisine göre Amenofis bir tapmak daha yaptırmıştır. Geleneğin dışına çıkarak, bu tapınaktan ayrı duran, kayadan yontulmuş bir mezar yaptırdığı da sanılmaktadır. Ayrıca Teb’in batısında Deyrü’l-Medine’de bir köy kurdurarak mezarının yapımında çalışanları buraya yerleştirmiştir. Sonraki dönemlerde burada firavunla annesine tapınma törenleri düzenlenmiştir.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir