İbni Meserre Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

İbni Meserre Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

İbn Meserre, asıl adı Muhammed Bin Abdullah (d. Kurtuba [Cordoba] – ö. 931, Kurtuba), İslam felsefesinde, özellikle irade özgürlüğü konusundaki düşünceleriyle etkili olan Endülüslü filozoftur.

Yaşamına ilişkin fazla bilgi yoktur. Tanrıtanımazlık ve ahlaksızlıkla suçlandığı için Kurtuba’dan ayrılmak zorunda kaldı. Kuzey Afrika ve Arabistan Yarımadasını dolaştı. III. Abdurrahman’ın tahta çıkmasından sonra ülkesine döndü ve öğretisini yaymayı sürdürdü. Hiçbir yapıtı günümüze ulaşmadığından düşünceleri ancak dolaylı yollardan öğrenilebilen İbn Meserre, Yeni-Platoncu bir birlik anlayışım savunmuştur. Ona göre Tanrı bütün niteliklerin dışında, erişilmez, mutlak bir varlıktır. Öteki yaratıklarla ortak hiçbir yanı yoktur. Evrenin özü heyula denen ilk maddeye dayanır. Varlığın ve oluşun ilk öğesi olan bu ilk madde Tanrı’nın egemenliği altındadır. Önce Tanrı’nın bütün bilgilerle donattığı bir ilk us (akl-ı evvel) ortaya çıkmış sonra bu bilgiler tümel benliğe (nefs-i küll) geçmiştir. Tümel benlik doğayı oluşturmuş ve doğayla tümel benliğin birleşmesinden de tümel nesne (cism-i külli) doğmuştur. Evreni oluşturan bütün tümelleri önceden bilen Tanrı, tikelleri de ortaya çıktıkça bilir.

İbn Meserre’ye göre insanın eylemleri onun özgür iradesine bağlıdır. İnsanlara her gün vicdan muhasebesi yapmayı öğütleyen ibn Meserre, İnsanın kendi erdemleriyle peygamberlik ayrıcalığı elde edebileceğine ve tanrısal bir mertebeye ulaşacağına inanır.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir