İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci Kimdir

İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci Kimdir

İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinciİbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci (1866 – 6 Mart 1935, Ankara)

Ünlü bir tiyatro yazarımızdır. Türk tiyatrosuna büyük hizmet etmiş, birçok değerli eser vermiştir. Kendisine soyadı olarak aldığı «Sekizinci» de en sevdiği eserlerinden birinin adıdır. Aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübünün eski başkanlarından birisidir.

Ahmet Nuri Sekizinci, İstanbul’da Üsküdar’da doğdu. Babası Nuri Sekizinci müstantik Mehmet Refik Bey’di. Ahmet Nuri, bunun için, soyadı kullanılmadığı devirde yazılarını «İbnürrefik» (Refik oğlu) adı ile yayınlamıştır.

Ahmet Nuri Sekizinci, Galatasaray Lisesi’nde okudu, bazı resmî dairelerde çalıştıktan sonra memurluktan çekildi, kendini küçük yaştan beri merak sardığı tiyatroya verdi. 1908’de, Abdülhamit’in fikir, sanat hayatına imkân vermeyen koyu istibdadı yıkıldıktan sonra canlanan tiyatro hayatında Ahmet Nuri Sekizinci de sanat kabiliyetinin gelişmesine imkân buldu.

Bu arada, büyük hürriyet şairi Namık Kemal’ in «Vatan – yahut – Silistre» piyesinin temsillerinde Miralay Sıtkı Bey rolünü büyük başarıyla oynadı.

Darülbedayi’in (bugünkü İstanbul Şehir Tiyatrosu’nun) kuruluşunda yönetim kurulu üyesi olarak çalışan Ahmet Nuri Sekizinci, Cumhuriyet’ten sonraki Türk sahne hayatında da büyük yararlık göstermiş, bu arada Ankara Halkevi tiyatrosunda rejisörlük etmiştir.

Ahmet Nuri Sekizinci eserlerinin birçoğunu Fransız yazarlarından adapte ederek meydana getirmişse de, bunları dilimize, hayatımıza o kadar güzel uygulamıştır ki, her biri doğrudan doğruya yaratılmış bir sanat eseri değerindedir. «Hisse-i Şayia», «Ceza Kanunu», «Sekizinci», «Nur Baba» bunların başında gelir.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir