İbrahim Müteferrika Kısaca Hayatı

İbrahim Müteferrika Kısaca Hayatı

İbrahim Müteferrikaİbrahim Müteferrika;Osmanlı matbaacısıdır (Macaristan/Molosvar 1674 – İstanbul 1745).

Kalvinist mezhebinde bir Macar ailesinin oğludur. 1692’de bir Türk akıncı birliğinin eline geçince, İstanbul’a getirildi. Müslüman olunca İbrahim adının yanı sıra müteferrikalık da (saray buyruklarını ileten aylıklı haberci) verildi. Nevşehirli Damat İbrahim Paşa‘nın dostluk desteğini sağlayan Müteferrika, Macar beyi Ferenc Rakoçzy’nin Türkiye’deki konukluğu sırasında yanında bulundu. Siyasal yaşamından çok, Osmanlı Devleti’ne ilk matbaayı kurması, Türk matbaacılığının önderi olması önemlidir. Lâle Devri‘nin getirdiği geniş ve serbest düşünce olanağı, dinsel olmayan kitapların matbaada basımının yapılması için çıkarılan fetva sonucu, ilk Türk matbaası Müteferrika tarafından kuruldu. Sait Efendi de en büyük yardımcısı oldu. 1727’de çalışmaya başlayan bu matbaada 17 eser basıldı.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir