Immanuel Kant Kısaca Hayatı

Immanuel Kant Kısaca Hayatı

Immanuel KantTanınmış Alman filozofudur. Fikirleri bakımından Platon‘la, Aristoteles‘le ölçülebilen filozoflar arasında sayılır. Könisberg’de doğdu. Ailesi VII. yüzyılda İskoçya’dan Prusya’ya göç etmiş, fakir bir aileydi. Kant’ın çocukluğu büyük zorluklar içinde geçti. Öğrenimini tamamlayabilmek için okul saatlerinin dışında çalışmak zorunda kalmıştı.

Kant, öğrenimini tamamladıktan sonra Prusyalı zengin ailelerin çocuklarına dersler vermeye başladı. Bir yandan da fiziğe, matematiğe de merak sarmıştı. Yalnız, en çok felsefeyi seviyordu. 1781’de ilk eseri «Saf Mantığın Tenkidi» adındaki kitabını tamamladı. Bu eser, son iki yüzyıl içinde yayınlanan felsefi eserlerin en önemlisi sayılır. İnsanın zihninin içindekilerle, görülenlerin, yapılanların ayrı ayrı şeyler olduklarını ileri süren filozof, denenmeden hiçbir şeyin bilinemeyeceğini ileri sürer, «Dış dünyanın ne olduğunu görmeden hiç kimse bilemez» der. «Başımıza gelenlerin birbirlerine olan bağlarını ancak mantık yolu ile anlayabiliriz.»

Kant, ilk gençlik yıllarında Berkeley, Hume, Voltaire, Rousseau gibi filozofların etkisi altında kalmıştı. Birbirine zıt tezleri olan bu filozofların eserlerini gözden geçiren Kant en sonunda Hume’un felsefesini kendi düşüncelerine yakın bularak onun üzerinde çalışamalara girişti.

Kant, hayatının son yıllarında akli muvazenesini yavaş yavaş kaybetmeye başlamıştı, 80 yaşında öldü. Filozofun eserleri arasında «Tabiatın Metafiziği», «Saf Mantığın Sınırları İçinde Din», «İşe Yarar Mantığın Tenkidi» başta gelir.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir