Jonathan Swift Kısaca Hayatı

Jonathan Swift Kısaca Hayatı

Jonathan Swift (30 Kasım 1667- 19 Ekim 1745), ünlu bir İngiliz romancısı, «Guliver’in Seyahatleri» yazarıdır. Dublin’de doğdu. Annesiyle babası fakir insanlardı, Jonathan, ilkokulu bitirdikten sonra koleje girdi. Burada derslere hiç ilgi duymuyordu. Bir süre sonra, annesinin zoru ile, bir katiplik bulabildi. Bir yandan şiir, hikaye de yazıyordu. En güzel şiiri olan «Bir Banyonun Masalı»nda büyük bir hiciv kabiliyeti göstermişti.

Jonathan Swift, aynı zamanda siyasetle de ilgilendi. Kraliçe Anne’ın ölümünden sonra, parti işlerine karışmamaya karar verdiyse de, uzun müddet kararında duramadı. İrlanda’nın iç işleriyle ilgilendi. Toryler’in tarafını tuttu. «Güliver’in Seyahatleri» adlı ünlü eserini bu sırada yazdı. 1726’da, bunu bastırmak için Londra’ya gitti. Eseri basıldıktan sonra yeniden İrlanda’ya döndü. Baş papazlığa kadar yükseldiyse de pek yavan geçiyordu. Gitgide zihin tembelliği arttı. Sonunda aklını oynattı, tımarhanede can verdi.

Jonathan Swift, hayattan bir türlü tat alamamış, adeta yaşamaktan nefret etmiş bir yazardır. Bütün yazıları keskin, sert hicivlerle, alaylarla doludur. En ünlü eseri olan, sonradan biraz daha sadeleştirilip bir çocuk kitabı haline getirilen «Güliver’in Seyahatleri» aslında korkunç bir sosyal hicivdir. Jonathan Swift, bu eserle çağının İngiltere’sini ağır şekilde tenkid etmiştir.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir