Joseph Conrad Kısaca Hayatı

Joseph Conrad Kısaca Hayatı

Joseph Conrad (3 Aralık 1857 / Ukrayna – 3 Ağustos 1924 İngiltere), Aslen Polonyalı olup bir İngiliz yazarıdır. Asıl adı Teodor Josef Konrad Korzeniowski’dir. Denizcilik üzerine yazdığı hikayeleriyle tanınır. Babası bir tiyatro yazarıydı. Conrad küçüklüğünde, babasının Victor Hugo’dan, Shakespeare’den çevirdiği denizcilik hikayelerinin etkisi altında kaldığından yirmi yaşına gelince bir Fransız şilebine girerek İngiltere’ye gitti.

Burada, kısa zamanda İngilizce öğrendi, İngiliz vatandaşlığına kabul edildi ve Joseph Conrad adını alarak 1849’da Kongo’ya gitti. Oradaki maceralarını anlatan bir kitap yazdı. Yirmi yaşından sonra öğrendiği bir dille yazdığı halde İngilizceye hakimiyeti ve açık üslubu sayesinde eserlerinin İngiliz edebiyatında önemli bir yeri vardır. Denizin ihtişamı ve Doğu’nun mistisizmi Conrad’ı çok düşündürmüş, kitaplarında çoğunlukla bu konuları işlemiştir. Dünyanın sayılı romantik yazarlarından biri olarak kabul edilir.

Yazı kırk yaşından sonra başlayan Joseph Conrad’ın en önemli şunlardır: «Children of the Sea» (Deniz Çocukları); «An Outcast of the Islands» (Adaların Serserisi); «Typhoon» (Tayfun); «Golden Arrow» (Altın Ok); «The Mirrors of the Sea» (Denizin Aynaları); «Victory» (Zafer).

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir