Kara Fazli Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Kara Fazli Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Fazli; divan şairidir (İstanbul ?-Kütahya 1564).

Kara Fazli diye anılır. Bâki’nin (1526-1600) de yetişmesinde yol gösterici ve eğitici etkileri olan şair Zâti’nin (1477-1546) çevresinde yetişti, onun aracılığıyla Şehzade Mehmet’in sünneti vesilesiyle yazdığı kasideyi Kanuni Sultan Süleyman‘ın katında okumak fırsatını buldu, göze girdi (1530). Şehzadelere (Mehmet, Mustafa, Selim) divan kâtipliği yaptı (1530-1561); padişahça reisülküttap atandı (1562). Önemli mevkiine, özgün şiirlerine, nazım, nesir, iki yolla da pek çok ürünü bulunmasına karşın adından başlayarak eserlerine kadar değişik ve çelişik bilgiler verilmesi kolay kolay açıklanamaz. Düzenlenmiş (mürettep) divanı ele geçmemiştir. Yalnızca Lâtifi bir divanı bulunduğunu tezkeresinde söyler. Adının Ali mi, Mehmet mi olduğu kesinlikle belli değildir. Ahdi tezkeresi hamsesi (beş mesnevi) olduğunu söylerken Aşık Çelebi Hüma ve Hümayun, Lehçetü’l-Esrar (Gizlerin Dili), Nahlistan (Fidanlık) (düzyazı öyküler) gibi eserlerinden söz eder. Yazması Millet Kitaplığı’nda bulunan Gül ü Bülbül mesnevisi en kesin belgedir (1553; 2450 beyitlik simgesel ve tasavvufi eser). J. V. Hammer’in emeğiyle Türkçe aslıyla Almanca çevirisi basıldı (1834).

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir