Aslen Nereli

Keçecizade İzzet Molla Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında (Kısaca)

KEÇECİZADE İZZET MOLLA (1785 – 1829)

Aslen Konyalı olan bir ailenin çocuğudur. İstanbul’da doğmuştur. Medrese öğreniminden sonra bir süre hekimlik yaptı.

Bilgisi ve çalışkanlığıyla kısa sürede II. Mahmut’un dostluğunu kazandı.

Klasik Türk edebiyatının son temsilcilerindendir. Üslûbu klasik şiir ile Tanzimat şiiri arasında bir geçiş özelliği gösterir. Şiirlerinde İstanbul ve taşra ile ilgili gerçekçi betimlemelere yer verir. Hoş sohbet, nükteci kişiliği, anlatımına da yansır.

Hece ile yazdığı birkaç türkü dışında şiirleri klasik Türk edebiyatı yolundadır. Bahâr-ı Efkâr, Hazân-ı Âsâr adlarında iki divanı, Keşan sürgününde başından geçen olayları anlattığı Mihnet-i Keşân ile İlahî aşk anlayışıyla kaleme aldığı Şeyh Gâlib etkisindeki Gülşen-i Aşk adlı iki mesnevisi vardır.

kaynak:nkfu

Exit mobile version