Küçük Sait Paşa Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Küçük Sait Paşa Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Küçük Sait Paşa
( 1838 – 1914)

Osmanlı tarihinde 9 kere hükümet başına gelmiş tek sadrazamdır. Erzurum’da doğdu. Babası Ankaralı Ali Namık Efendi diplomattı. Mehmet Sait Efendi hayata gazetecilikle başladı. II. Abdülhamit tahta çıkınca mabeyin başkatibi oldu. Adliye nazırıyken 1879’da ilk defa sadarete getirildi.

II. Meşrutiyet’te Meclis-i Ayan (Senato) başkanı oldu. Bu sıfatla II. Abdülhamit’i tahttan indiren meclise başkanlık etti. 1911-1912’de 2 kere daha sadrazam oldu. 76 yaşında öldü. Eyüp’ te gömülüdür.

Mehmet Sait Paşa, kendisinden yaşlı çağdaşı bahriye müşiri (büyükamiral) Eğinli Sait Paşa’dan ayırmak için «Küçük», ufak boylu, köse, kılıksız olmasından dolayı da «Şapur Çelebi» diye de anılır.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir