Kuyucu Murat Paşa Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Kuyucu Murat Paşa Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Kuyucu Murat Paşa

Kuyucu Murat Paşa; Osmanlı sadrazamıdır (?-Diyarbakır 1611).

Sarayda yetişti. Mahmut Paşa’nın Mısır Valiliği sırasında, yanında bulundu, devlet işlerinde bilgisini artırdı. Mahmut Paşa’nın 1569’da ölümü üzerine Yemen Valisi oldu. 1585’te Tebriz Seferi’ne Karaman Beylerbeyi olarak katıldı. Tebriz yakınında yapılan bir savaşta, savaş alanındaki kuyuya düştü ve tutsak alınarak Kahkaha Kalesi’ne hapsedildi. Bu yüzden lakabı Kuyucu kaldı. 1590’da İran ile yapılan barıştan sonra İstanbul’a döndü ve Kıbrıs Beylerbeyliği’ne, 1594’te de Şam Valiliği’ne atandı. 1595’te Diyarbakır Valisi oldu, buradaki görevi sırasında Avusturya Seferi’ne katıldı, yararlıklar gösterdi. I. Ahmet’in Osmanlı tahtına çıkması üzerine, Rumeli Beylerbeyi ve Budin valisi oldu. 1605’te de Divan-ı Hümayun’a 4. vezir olarak katıldı. 1606’da Sadrazam Derviş Paşa tarafından Engürüs Serdarı atandı. Avusturya ile Zitvatorok Antlaşması’nın imzalanmasını sağladı.

Anadolu’daki Celali Ayaklanmaları’nın önü bir türlü alınamayınca 11 Aralık 1606’da sadrazamlığa getirildi. İstanbul’a gelir gelmez Anadolu’ya geçti (1607). Önce Halep’te bulunan Canbolatoğlu üzerine yürüdü. Ankara’da Kalenderoğlu Ayaklanması’nı bastırdı. Antakya yakınlarında Oruç Ovası’nda Canbolatoğlu’nu büyük bir yenilgiye uğrattı ve adamlarını dağıttı. Halep’i asilerden temizledi ve kışı burada geçirdi. Bağdat’taki Taviloğlu Ahmet üzerine kuvvet gönderdi. Göksun Yaylası’nda da, Kalenderoğlu’nu yenilgiye uğrattı. Amasya ve Çorum taraflarındaki asileri de ortadan kaldırdıktan sonra, 1610’da da, İran seferi için doğuya hareket etti. Tebriz civarına kadar geldi. Bu arada iki devlet arasında anlaşma için sürdürülen görüşmeler, bir sonuca varmak üzereydi. Gerekli güvenceyi aldıktan sonra Diyarbakır’a döndü ve öldü. Cenazesi İstanbul’a getirilerek, Vezneciler’de yaptırmış olduğu türbesine gömüldü.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir