Latifi Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Latifi Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

LATÎFÎ (1491 – 1582)

Kastamonu’da doğan Latîfî’nin asıl adı Abdüllâtif’tir. Öğrenimine Kastamonu’da başlamıştır. Daha sonra İstanbul’a gelen Latîfî, bir süre kâtiplik yapmıştır. Latîfî adıyla ünlü eserini bu sıralarda yazmış ve bunun sonucunda Ebû Eyyüb Ensârî vakfına kâtip olarak atanıp ödüllendirilmiştir. Latîfî, bir süre sonra görevden alınıp ve Rodos’a gönderilmiştir. Rodos’tan Mısır’a geçen Latîfî’nin yaşamının son dönemine ait bilgi bulunmamaktadır. Bazı kaynaklarda Latîfî’nin Mısır’dan Yemen’e giderken bindiği geminin batması sonucu boğulduğu kayıtlıdır. Bu bakımdan Latîfî’nin ölüm tarihi de bilinmemektedir.

Latîfî’nin en önemli eseri, tam adı Tezkiretü’ş – Şu’arâ ve Tabsıra-i Nuzemâ olan tezkiresidir. Yazar’ın 1546 yılında yazdığı eserde 320 şairin yer almıştır.

Arkadaşı şair Zaîfî’nin ısrarlarıyla bu eseri yazdığını söyleyen Latîfî, eserini dönemin padişahı Kanunî Sultan Süleyman’a sunmuştur. Latîfî’nin Tezkiresi’nde şair ve yazarlar abecesel sıraya göre dizilmiştir. Eser, mukaddime (ön söz), üç fasıl ve hatime (sonuç) bölümlerinden oluşmaktadır.

Yazarın, İstanbul’un bazı yerlerini ve yaşayış biçimlerini anlattığı Risâle-i Evsâf-ı İstanbul ve yüz hadis çevirisi olan Subhatü’l – Uşşâk adlı de bulunmaktadır.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir