Levni

Levni

LEVNİ, minyatür ve süsleme sanatçısı (Edirne ? – İstanbul 1732). Asıl adı: Abdülcelil.

Genç yaşta İstanbul’a geldi. Saraya girerek nakkaşhanedeki zamanının ünlü ustalarından ders gördü. Müzehhip (süslemeci) olarak yetişti ve icazet aldı. Daha sonra kendini tümüyle minyatür sanatına adadı, kısa sürede sarayda başnakkaş oldu. Osmanlı klasik minyatürünün son büyük temsilcisi sayılan ’nin minyatürlerinde barok bakımdan zamanını aşan yenilikler görülür. Bunlar mekanda derinlik gösterme çabası, yüzlerin değişik anlatım özelliklerini vermeye yöneliş, beden hareketlerine kıvraklık kazandırmak, konunun belli bir noktada toplanmayıp resmin bütününe yaymaya yönelik kompozisyon anlayışı ve renk uyumuna gösterilen özen olarak özetlenebilir.

En önemli eseri Vehbi Surnamesinde yer alan 137 minyatürdür. Kitapta III. Ahmet’in şehzadelerinin 1720’deki sünnet düğünü şenlikleri anlatılır. Levni, bu minyatürlerinde çeşitli esnaf loncalarının geçit törenlerini, gündüz ve gece eğlencelerini, su üzerinde yapılan gösterileri, düğün şölenlerini canlandırarak yaşadığı dönemin toplumsal yaşamına önemli ölçüde tanıklık eder. Levni Albümü adıyla tanınan bir başka eserinde yer alan 43 minyatüründe döneminin giysilerini en iyi biçimde yansıtan Osmanlı kadın ve erkekleriyle Avrupalı ve İranlı tipleri betimlenmiştir. Osmanlı padişahlarının portreleriyle sanatçının öteki minyatürleri Padişahlar Albümünde biraraya toplanmıştır. Topkapı Sarayı Kütüphanesi’nde saklanır. Levni edebiyatla da uğraştı, şiirler yazdı. Çoğunlukla halk şiiri geleneğini sürdürür. Türk atasözleriyle deyimlerine yer vererek yazılmış başarılı bir şiirin de onun olduğu kabul edilir.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir