Lokman Hekim Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Lokman Hekim Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Tarihte yaşadığı söylenen bir kişinin adıdır. Ancak, bu ad, masallara, efsanelere öylesine karışmıştır ki, asıl ’ın kim olduğunu bulmak imkansız hale gelmiştir.

Lokman, kaynağı bakımından Arap efsanelerine kadar gider, İslamlık’tan önceki Cahiliye devrinde Lokman diye biri yaşamıştır. Söylentiye göre bu Lokman, Hızır’dan sonra en uzun ömürlü insandı, “yedi kartal ömrü” (500-600 yıl) yaşamıştı. Yedi kartal beslemiş, bunlardan sonuncusu yani yedincisi de ölünce kendi de ölmüştür.

Gene söylentiye göre Lokman, özlü sözler söyleyen bir bilge idi. Halk arasında “hakim” (bilge) kelimesi “” halini almış, Lokman hekim sözü de buradan çıkmıştır. Bu kişiliği ile Lokman Hekim, her derde deva olan, her işi çözümleyen eşsiz bir insan sayılırdı. Etere “lokman ruhu” denilmesi de bundandır. Ayrıca, Eski Yunanistan’dan başlayarak, Ezop gibi birçok kimsenin sözleri, davranışları Lokman’a mal edilmiştir.

Böylece Lokman, ünlü hekim Hippokrates’i de içine alan bir çeşitli kişiler harmanı haline gelmiştir. Bu da, onun, başlangıçta belki belli bir kişi olarak yaşadıktan sonra halk kalabalıklarının özlediği soyut akıl timsali haline girdiğini gösterir.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir