Mahmud Nedim Paşa Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Mahmud Nedim Paşa Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Mahmud Nedim PaşaMahmud Nedim Paşa; Osmanlı sadrazamıdır (İstanbul 1818-ay.y. 1883).

Gürcü Mehmet Necip Paşa’nın oğludur. Babasının yardımıyla Babıâli’de göreve başladı. Sadaret Mektubi kalemi ile Amedi kaleminde bir süre çalıştıktan sonra, 1834’te Hacegan-ı Divan-ı Hümayun’a girdi ve 1847’de ise Sadaret Müsteşarı oldu. Bir süre Hariciye Müsteşarlığı görevinde bulunduktan sonra, Sayda ve İzmir valiliklerinde çalıştı. 1858’de Tanzimat Meclisi üyeliğine getirildi. Bir ara Hariciye Nazırlığı’na vekalet etti. 186Q?ta isteğiyle Trablusgarp Valiliği’ne gitti. Mustafa Reşit Paşa ile Fuat Paşa’nın koruması altında kısa sürede yükseldi. Trablusgarp’ta yedi yıl kaldıktan sonra, 1868′ de ikinci kez Sadaret Müsteşarlığı görevine getirildi, Bahriye Nazırlığı’na atandı. 1871’de de sadrazamlık makamına getirildi (8 Eylül), Avrupa devletlerinden çok Rusya’yı tutması iyi karşılanmadığından kendisine “Nedimof” lakabı takıldı. Valilerin ödeneklerini kesmesi, yeni vilayetler kurması, bazı kararsız ve yersiz çalışmaları yüzünden 1872’de sadrazamlıktan alınarak (31 Temmuz) Kastamonu Valiliği’ ne, 1873’te Adana Valiliği’ne gönderildi. Hersek Ayaklanması başlayınca, büyük bir sıkıntı ve kriz içine sürüklenen Osmanlı Devleti’nin Rusya ile ilişkilerini düzeltebilir umuduyla 26 Ağustos 1875’te ikinci kez sadrazamlığa getirildi. Sırbistan ve Bulgaristan sorunları çözümlenemedi. Ordudaki harcamalar için Duyun-ı Umumiye’den borç almak istemesi de tepkiyle karşılandı. Bulgaristan’da başgösteren ihtilali Rusya desteklediğinden, Rus yandaşı bir politikanın da yaran olmadı. Bundan ötürü 12 Nisan 1876’da sadrazamlıktan alındı ve Sakız’da oturması kararlaştırıldı. II. Abdülhamit döneminde Dahiliye Nazırı oldu (1879). Hastalığı yüzünden görevden ayrıldı. 14 Mayıs 1883’te de İstanbul’da öldü. Türbesi Cağaloğlu’ndadır.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir