Mahmut Şevket Paşa Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında (Kısaca)

Mahmut Şevket Paşa Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında (Kısaca)

Mahmut Şevket Paşa (1856 – 1913)

Tanınmış bir Türk askeri ve devlet adamıdır. Bağdat’ta doğdu. Babası valiydi. 1882’de kurmay yüzbaşı olarak Mekteb-i Erkân-ı Harbîye’den (Harb Akademisinden) çıktı. Almanya ve Fransa’ya görevle gönderildi. 1905’te birinciferik (orgeneral) oldu. II. Abdülhamit’in sadık a-damlarından sayılıyordu. Kosova genel valisi, 1908’de III. Ordu Komutanı oldu.

«Hareket Ordusu» adı verilen kuvvetler 31 Mart olayına müdahale etmek üzere İstanbul’a hareket edince, Selanik’teki ordu merkezinden gelen Mahmut Şevket Paşa, bu kuvvetlerin başına geçti. Daha sonra Harbiye nazırı oldu. Tutumu diktatörceydi. İtalyan ve Balkan savaşlarında hiçbir varlık gösteremedi. İttihatçılar, Babıâli baskını ile hükümeti ellerine geçirince, Mahmut Şevket Paşa’yı sadrazam yaptılar. 14 haziran 1913’te Mahmut Şevket Paşa, şimdi üniversite olan, Beyazıt’ taki Harbiye Nezareti binasından Babıâli’ye, yani başbakanlığa giderken yolda otomobiline sıkılan kurşunlarla öldürüldü (bu otomobil şimdi Askerî Müze’dedir). Suikast konusu üzerinde çok tartışılmış, birçok noktaları hâlâ karanlık kalmıştır. Böyle bir fırsat gözetleyen İttihatçılar, bu vesileyle muhaliflerinden birçoğunu daha astılar.

Mahmut Şevket Paşa, Arapça, Farsça, Fransızca, Almanca bilirdi. Askerliğe, müspet ilimlere dair kitapları vardır. Osmanlı askerî teşkilât ve tarihi üzerindeki eseri değerlidir. Hürriyet-i Ebediye tepesindeki muhteşem mezarlığa gömülmüştür.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir