Marcus Antonius Biyografisi

Marcus Antonius Biyografisi

Marcus Antonius, Romalı general (? ÎÖ 82 – İskenderiye İÖ 30). Sezar’ın buyruğuna girdi; Galya’daki orduların komutasını üstlendi (İÖ 54). Teselya’da Pharsalos’ta Sezar’ın ordusunda Pompeius’a karşı savaştı (İÖ 48). Aynı yıl süvari komutanı atandı. Konsül seçilince (İÖ 46) diktatörlüğü kaldırdı. Sezar’ın öldürülüşünden sonra onun tüm mal varlığına ve belgelerine el koydu. Halk Meclisi’nin kararıyla beş yıl süreyle Galya Cisalpina Eyaleti’ne vali atandı (İÖ 44). İÖ 43’te Mutina’da Senato’nun kuvvetlerine yenildi’. Aynı yıl Lepidus ve Octavianus ile birlikte Triumvirlik’e (Üçlü Birlik) katıldı.

Sezar’ın katillerinden Cassius ile Brutus, Makedonya’da Philippi Savaşı’nda Octavianus ile Antonius’a yenildiler (İÖ 42). Bu savaştan sonra Triumvirler Batı eyaletlerini yeniden bölüştüler. Sezar’ı öldürenleri ve Kleopatra’yı sorgulamak için Anadolu’ya geçtiyse de (İÖ 41) Kleopatra’nın etkisinde İskenderiye’de kaldı. Parthlar, İonia’ya kadar olan tüm Anadolu topraklarını ele geçirdiler. Antonius ordu oluşturmak amacıyla Brindizi’ye geldi. Octavianus kendisiyle savaşmak için Güney İtalya’ya gelmişti. Ordunun araya girmesiyle Octavianus, Antonius ile savaşmaktan vazgeçti. Yapılan Brindizi Antlaşması’na göre, doğunun tümü Antonius’a bırakıldı (İÖ 40). Antonius ile Octavianus İÖ 38’de sona ermiş olan Triumvirliği Tarentum Antlaşması ile beş yıl daha uzattılar. Antonius Parthlara karşı üç sefer düzenleyerek onları Anadolu’dan ve Suriye’den çıkardı; Parthların müttefiki olan Kommagene Krallığı ile antlaşma yaptı. Doğudaki savaş bahanesiyle Antiocheia’ya gelen Antonius, Kleopatra ile evlenerek Kıbrıs, Suriye ve Kilikiya topraklarının bir bölümünü ona armağan etti.

Aynı yıl Parthlara karşı yaptığı savaşta yenilgiye uğradı. 11 yıl Mısır’da Kleopatra’nın çekiciliğine kapılarak yaşadı. Ondan olan çocuklarına krallıklar verdi. Bu olumsuz tutumları üzerine Octavianus’un açtığı savaşta Actium’da yenildi (İÖ 31). Octavianus’un İskenderiye’yi kuşatması sırasında askerleri Octavianus’un yanına geçince Antonius bu yenilgiyi sindiremeyerek kendini kılıcıyla öldürdü (İÖ 30). Kleopatra ile olan aşk serüveni birçok esere konu olmuştur.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir