Mimar Kemalettin Bey Hayatı

Mimar Kemalettin Bey Hayatı

Mimar KemalettinMimar Kemalettin Bey; mimardır. (İstanbul 1870 – Ankara 1927).

Birincilikle bitirdiği (1891) Mühendis Mektebi’nde Alman öğretim görevlisi mimar Jachmund’un asistanlığını yaptı. 1895’te eğitimini ilerletmesi için Berlin Teknik Üniversitesi’ne gönderildi. 1900’de İstanbul’a döndü; Mühendis Mektebi’nde mimarlık ve yapı hocalığına getirildi.

Harbiye Nezareti’nde bir süre askeri yapılar mimarlığı görevini yürüttü. 1909’da Efkaf Nezareti’ne yapım ve onarım müdürü oldu. 1913-1917 arasında Arap vilayetlerinde girişilen bayındırlık işlerinde görev aldı. 1923-1925 arasında Kudüs’te Mescid-i Aksa’ nın onarımında çalıştı; gösterdiği başarı nedeniyle İngiliz Krallık Mimarlık Enstitüsü üyeliğine seçildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü heyetinin başında bulunduğu sırada, bir beyin kanamasında öldü. Eski eser onarımıyla birlikte geçmiş Osmanlı-Türk mimarlık değerlerine eğilen Kemalettin Bey, 20. yüzyıl başlarında ortaya çıkan ulusçuluk düşüncelerin etkisiyle ve yabancı ya da azınlık mimarların seçmeci mimarlık anlayışına tepki olarak.doğan Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi’nin (1900-1930) en önemli mimarlarından biri oldu.

Yapıları klasik Osmanlı mimarlığından esinlenerek oluşturduğu biçim ve bezeme öğeleriyle süsledi ve dışa taşan geniş saçaklarla bitirdi; özellikle ön cephelerde kesme taşı yeğledi. En önemli eserlerinden biri olan İstanbul’ daki Harikzedegân Katevleri (Tayyare Apartmanları) 1919-1922 (günümüzde Ramada), Türkiye’deki çok katlı sosyal konut uygulamalarının ilklerindendir. Bu yapılar, Türkiye’de uygulanan ilk betonarme iskelet yapılar oluşlarıyla da önem taşırlar.

Başlıca eserleri: Bebek Camisi 1910-1913, İstanbul; 4 Vakıf Hanı 1911-1926; Bahçekapı, İstanbul; Edirne Garı 1911-1930; Vedat Tek’in başladığı Vakıf Oteli (Ankara Palas), 1925-1927, Ankara; Gazi Eğitim Enstitüsü 1927-1930, ay.y.; TCDD Genel Müdürlüğü 1927-1928, ay.y.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir