Mirza Muhammet Haydar Duğlat Kimdir

Mirza Muhammet Haydar Duğlat Kimdir

Mirza Muhammet Haydar Duğlat (1500 – 1551)

Büyük bir Türk tarihçisi ve devlet adamıdır. Aslen Moğol olmakla beraber dil bakımından Türkleşmiş Duğlat hanedanındandır. Emîr Muhammet Hüseyin’in büyük oğludur. Annesi Hûbnigâr Hanım, Cengizliler’in Çağatay kolundan bir prensesti, Babur Şah’ın da teyzesiydi.

Haydar Mirza 1508’de Babur Şah tarafından evlat edinildi. Kâbil’de 4 yıl onun yanında yaşadı, sonra Kâşgar’a giderek eniştesi Sait Han’ın komutanlarından oldu, 1533’te Bâbur Şah’ın oğlu Hümayun Şah’ın hizmetine girdi. 1541’den ölümüne kadar Hümayun Şah’ın Kîşmir’de yarı bağımsız genel valisi olarak bulundu. 1551’de bir isyanı bastırırken öldürüldü.

Haydar Mirza «Tarih-i Reşidi» adındaki pek ünlü ve önemli tarihini hem Farsça, hem de Türkçe olarak yazmıştır. XVI. yüzyılın ilk yarısı için Orta Asya Türk tarihinin ana kaynaklarından olan bu tarih-hâtırat, İngilizceye, Rusça’ya da çevrilmiştir. Haydar Mirza, aynı zamanda Türkçe’de önemli bir şairdir.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir