Molla Gürani Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Molla Gürani Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Molla Gürani, Osmanlı şeyhülislamıdır (Güran ? – İstanbul 1478). Asıl adı Ahmet Şemsettindir. II. Murat ve Fatih Sultan Mehmet dönemi bilginlerindendir. Öğrenim için dönemin önemli bilim merkezlerinden Kahire’ye gitti. Hac dönüşü Kahire’ye uğrayan Molla Yegân’ın önerisini kabul ederek Edirne’ye geldi. II. Murat’a tanıtıldıktan sonra yıldızı parladı. Bursa’da Kaplıca ve Yıldırım medreselerine müderris olarak görevlendirildi. Şehzade Mehmet’e (Fatih) hocalık yaptı. Fatih Sultan Mehmet’in tahta çıkışından sonra kendisine yapılan vezirlik önerisini reddetti. Daha sonra kazasker oldu (1451). Bu görevdeyken padişahın koruduğu kişileri kayırmaması Fatih’in kendisine kırılmasına neden oldu. Bundan dolayı da vakıfların düzeltilmesi göreviyle İstanbul’dan uzaklaştırılarak Bursa’ya gönderildi. Burada da eski tutumunu sürdürdü. Padişahın yakınlarından birinin şeriata aykırı önerisini reddettiği gibi kendisini de dövdü. Bu olay üzerine kızgınlığı artan Fatih, Molla Gürani’yi görevden alınca Mısır’a gitti, Sultan Kayıtbay’ın övgü ve beğenisini kazandı. Fatih yaptığı hatayı anlayarak hocasını yeniden İstanbul’a çağırdı. 1457’de Bursa Kadılığı’ na, 1470’te müftülük görevine getirildi. Şafi mezhebinden olan Molla Gürani, II. Murat’ın ısrarıyla Hanefi mezhebine geçmişti.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir