Molla Hüsrev Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Molla Hüsrev Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Molla Hüsrev; asıl adı Mehmed (ö. 1480, İstanbul), en ünlü Osmanlı fıkıh bilgini ve şeyhülislamıdır.

Bazı kaynaklarda Sivas ile Tokat arasındaki Kırgın köyünde yaşayan Türkmen İrsak kabilesinden geldiği, bazılarındaysa Müslüman olan bir Fransız subayının oğlu olduğu söylenir. Eniştesi Hüsrev Bey’in yanında büyüdü. Döneminin ünlü bilgini Burhaneddin Haydar Herevi’den ders aldı. Edirne’de Şah Melek ve Çelebi medreselerinde müderrislik yaptı. 1429’da II. Murad tarafından kazaskerliğe atandı. 1446’da tahtını babasına bırakarak Manisa’ya çekilen II. Mehmed’e (Fatih) eşlik etti. 1459’da İstanbul kadılığına getirildi, ayrıca Bilâd-ı Selâse (Eyüp, Galata ve Üsküdar) kadılıklarını üstlendi. Bir ara II. Mehmed’e kırılarak Bursa’ya gitti. Orada kendi adına kurduğu medresede ders verirken İstanbul’a çağrıldı ve 1460’ta Fahreddin Acemi’nin yerine şeyhülislamlığa getirildi. Yaşamının sonuna değin bu görevde kaldı.

Birçok ünlü bilginin yetişmesine katkıda bulunan Molla Hüsrev’in en önemli yapıtı, Hanefi fıkhına ilişkin Gürerü’l-Ahkâm’dır. 1473-77 arasında yazdığı ve daha sonra Dürerü’l-Hükkâm fi Şerh-i Güreri’l-Ahkâm (1844) adıyla şerh edilen bu yapıt, bütün Osmanlı medreselerinde ders kitabı olarak okutulmuştur. Fıkıh usulü kitabı olan Mirkâtü’l-Vusûl fi İlmi’l-Usûl ise (1846) uzun süre kadılar tarafından başvuru kitabı olarak kullanılmıştır.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir