Molla Şemsüddin-i Fenari Kimdir

Molla Şemsüddin-i Fenari Kimdir

Molla Şemsüddin-i Fenari (Fenari Şemsettin) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında kısa bilgi.

Fenari Şemsettin ( 1350-1431 ) Osmanlı şeyhülislamlarının ilki ve çağının büyük bilginlerinden biridir.

Mehmet Şemsettin Bursa’da doğdu. Zamanının büyük bilim adamlarından Alaettin Esvet ve Şeyh Cemalettin Aksarayî gibi kimselerden ders alarak yetişti. Hicaz’a gidip hacı olduktan sonra Mısır’a geçti ve orada da Şeyh Kemalettin’in bilgisinden yaralandı. Yalnız dini bilgileri değil, zamanının astronomi ve matematik gibi bilimlerini de öğrendi. Bursa’ya döndükten sonra müderrislik yaptı. Yıldırım Bayezit ve Çelebi Mehmet zamanlarında büyük itibar gördü.

Fenari Şemsettin, II. Murat zamanında, 1424’de Bursa kadısı iken ilk defa Şeyhülislamlığa getirildi. Bu görevi altı yıl yaptıktan sonra tekrar Hicaz’a gitti. Dönüşünde öldü ve Bursa’da yaptırdığı caminin bahçesine gömüldü. Ölümünde kütüphanesinde on bin cilt kitabı vardı. Kendi yazdığı kitapların sayısı yüzü geçer. En büyük eserinin adı “Fu-sûlu’l-Bedayî’ fî ‘Usûlu’s-Sarayî” dir.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir