Montesquieu Kısaca Hayatı

Montesquieu Kısaca Hayatı

MontesquieuCharles de (1689- 1755), Fransa tarihinin en ünlü fikir adamlarından biridir. Eserlerinde Fransız İhtilâli’ ni hazırlayanlardan biri sayılır. Adı Charles-Louis de Secondat’dır, Brede Baronu’dur. Bordeaüx yakınlarındaki Brede Şatosu’nda doğdu. Kolej öğrenimini yaptıktan sonra idare hayatına atıldı.

1714’te Montesquieu Bordeaux Parlâmentosuna müşavir oldu, sonra oraya başkan seçildi. Daha 27 yaşındaydı. Babasından üç yıl sonra amcası da ölünce bütün asillik unvanları ile birlikte ailenin serveti de ona geçti. 1717 ile 1721 arasında bilimle uğraştı, bu arada hastalıklara, yankıya, böbrek bezlerinin etkilerine, cisimlerin saydamlığına, gelgite, harekete dair araştırmalar yaptı. Kendisine büyük ün sağlıyan «İran Mektupları»nı da o sırada yazdı. Daha sonra tarih araştırmalarına girişti, bu amaçla Avusturya’yı, İtalya’yı, İsviçre’yi, Hollanda’yı dolaştı, uzun zaman İngiltere’de kaldı.

Montesquieu 1734’te «Romalıların Yücelme ve Çökme Sebepleri» adındaki ünlü eserini yazdı. 1748 de asıl büyük eseri olan «Kanunların Ruhu»nu yazdı. Bu kitap, büyük ilgiyle karşılandı. Bu arada, şiddetli eleştirilere de maruz kaldı. 1750 de, bu kitabı için bir savunma yazmak zorunda kaldı. Son yıllarında gözleri pek zayıfladığından fazla çalışamadı.

Montesquîeu, krallık idaresine karşı demokratik fikirleri ilk ortaya atan düşünürlerden biridir. Eserinde devlet idaresinde bütün kuvvetlerin temsil edilmesi fikrini ileri sürmüş, sermayenin tek elde toplanmasının önlenmesini, halkın toprak sahibi edilmesini istemiştir.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir