Musa Çelebi Hayatı

Musa Çelebi Hayatı

Musa ÇelebiMusa Çelebi;Osmanlı şehzadesidir (?-Çumurlu/Sofya 1413)

Yıldırım Bayezit‘in oğludur. Osmanlıların Timur ordusuna yenilmesiyle sonuçlanan Ankara Savaşı’na katıldı ve tutsak düştü. Timur, ona Bursa ve bölgesi emirliğini verdi; Akşehir’de ölen babasının cenazesini Bursa’ya götürmesini buyurdu. Ancak o sırada Bursa, kardeşi İsa Çelebi’nin elinde bulunduğu için onunla savaşarak kente girebildi. Bir süre sonra toparlanan İsa Çelebi ile yaptığı ikinci savaşta yenilince önce Germiyanoğlu Yakup Bey’in, bir süre sonra da Karamanoğlu’nun yanına çekildi. Buradayken kardeşi Çelebi Mehmet ile Süleyman Çelebi’ye karşı anlaştı.

1409’da Sinop’tan Eflak’a geçti. Aldığı destekle Şubat 1410’da Yanbolu’da Süleyman Çelebi’ye bağlı birlikleri yenilgiye uğrattı. Süleyman Çelebi, İzmiroğlu Cüneyt Bey ile Gelibolu üzerinden Rumeli’ye geçti. Musa Çelebi’yi Haziran 1410’da Kosmidon’da (Hasköy) yenilgiye uğrattı. Musa Çelebi Temmuz 1410’da Süleyman Çelebi yanlısı Sırpları Filibe’de yendi ve onun Edirne’de bulunan ordusu üzerine yürüyüşe geçti. Edirne’ye girdi. İstanbul’a kaçmak isteyen Süleyman Çelebi’yi yakalatıp öldürdü. Tüm tımarlı sipahiler ve sancak beyleri kendisine boyun eğince, 17 Şubat 1411’de Edirne’de tahta çıktı. Yaptığı antlaşmalarla Venediklilere ticari ayrıcalıklar verdi. Şeyh Bedrettin’i kazasker yaptı. Bizanslara karşı savaşa girişti. Süleyman Çelebi’nin Bizanslılara bıraktığı Marmara kasabalarını ve Tesalya’yı geri aldı. Bir süre sonra İstanbul’u kuşattıysa da, Anadolu’daki,Çelebi Mehmet‘in Rumeli yakasına geçmesi üzerine kuşatmayı kaldırdı. Temmuz 1412’de Çatalca yakınlarında yapılan savaşta Çelebi Mehmet’in ordusunu bozguna uğrattı. Çelebi Mehmet ile Temmuz 1413’de Sofya’nın güneyinde Smako’ da yaptığı ikinci savaşta yenildi ve kaçarken öldürüldü. Ölümüyle Osmanlı tarihinin en önemli karışıklık dönemi olan Fetret Devri sona erdi.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir