Mustafa Necati Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Mustafa Necati Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Mustafa NecatiMustafa Necati; (1894 – 1929)

Eski Milli Eğitim bakanlarından, devrimci bir fikir ve kültür adamımızdır. Darende Mutasarrıfı Halil Bey’in oğludur. İzmir’de doğdu. Orta öğrenimini İzmir İdadisi’nde yaptı, İstanbul’a gelerek Mekteb-i Hukuk’ta yüksek öğrenimini tamamladı. İzmir Öğretmen Okulu’ na tâyin edildi. 1915-1918 yılları arasında arkadaşı Vasıf Çınar’la birlikte, oradaki özel Şark Okulu’nu idare etti. Bir yıl da avukatlık ederek İzmir Vilâyeti hukuk müşavirliğinde çalıştı.

1919 yılı mayısında İzmir’in işgal edildiğini, görünce bu genç, ateşli yurtsever arkadaşlarıyla birlikte bir çete teşkilatı kurdu. Kuvayı Milliye’nin bir müfreze komutanı olarak görev aldı, yurtta karışıklıklar çıkaran vatan haini Aznavur çetesiyle, Yunanlılar’la savaştı. Balıkesir’deyken «İzmir’e Doğru» adiyle çıkardıkları gazetede, gene arkadaşı Vasıf Çınar’la birlikte çalıştılar.

Mustafa Necati 1920’de, Saruhan milletvekili seçildi. Karadeniz kıyılarında Pontus Rum eşkiyasının kurduğu teşkilatla savaştı, Karadeniz Bölgesi İstiklal Mahkemesi’nde, Büyük Millet Meclisi Müdafaa-i Hukuk Grupu kâtipliğinde çalıştı. Daha sonra Kastamonu ve Havalisi İstiklâl Mahkemesi başkanı oldu.

Mustafa Necati, 1923’te Meclis’in ikinci devresine İzmir milletvekili olarak girdikten sonra Mübadele-İmar ve İskân, 1924’te Adliye Vekili oldu Kabinenin istifasından sonra, Şeyh Sait isyanında Şark İstiklal Mahkemesi savcılığını yaptı

1925’te Maarif Vekili (Milli Eğitim Bakanı) olan Mustafa Necati ölümüne kadar, 4 yıl bu görevde kaldı Hareketli, ateşli hayatının en verimli devresi Milli Eğitim Bakam olarak geçirdiği yıllardır Maarif mesleğini daha itibarlı bir meslek haline getiren, Milli Eğitim teşkilatını kökten hamlelerle düzelten odur. Gerekli işleri, şekil bağlarına kapılmadan hemen gerçekleştirme safhasına aktaran pratik, aktif görüşü hayranlık uyandırmış, Mustafa Necati adı maarif ve milli kültür hayatımızda yeniliğin, devrimciliğin bir timsali olarak kalmıştır. Çok genç yaşta ölen ‘Mustafa Necati kısa ömrünü millet hizmetinde geçirmiş Cumhuriyetçi, devrimci bir yurt çocuğu olarak daima anılır.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir