Mustafa Rakım Efendi Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Mustafa Rakım Efendi Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

( 1787 – 1825)

En büyük hattatlarımızdan biridir Ünye’ de doğdu. Babası kaptandı. Ağabeysi İsmail Zühtü de hattattı. Râkım Efendi ilk yazı derslerini ondan aldı. Resim de yapıyordu. İstanbul’a gelerek reisülküttap (dış işleri bakanı) Râtip Efendi’nin yanına girdi. Büyüklerin çocuklarına yazı dersleri veriyordu. Râtip Efendi ondaki büyük kabiliyeti görünce kendisini III. Selim’e tanıttı. Padişah ona resmini yaptırdı. Bu resim karşılığında da müderrislik payesi verdi. III. Selim’in imzası, alâmeti, mühürü demek olan tuğranın yapılması da ona verildi.

Rakım Efendi, Şehzade Mahmut’un yazı hocasıydı. Sultan Mahmut, padişah olunca, Rakım Efendi’yi ömrünün sonuna kadar rahat rahat geçinecek şekilde ihsanlara boğdu, çeşitli rütbeler verdi, kazaskerliğe kadar yükseltti.

Râkım Efendi, «sülüs» yazıda, hele bunun irisi demek olan «celî sülüs»te çağının tek ustasıydı. Türk ve İslâm Müzesi’nde bulunan bir hilyesi (peygamberin ahlâkını anlatan eser) değer biçilemiyecek kadar mükemmeldir. Yazıt ve levha olarak taşlara kazılmış en ünlü eserleri arasında Fâtih’te Sultan Mahmut’un annesinin türbesini saran kuşak, Topkapı Sarayı’nın ikinci kapısının üstündeki sûre, Tophane’deki Nusratiye Camisi içindeki sûre, Sultan Mahmut’un tuğrası gerçek birer şaheserdir. Saraylardan, müzelerden başka bazı kimselerin özel koleksiyonlarında da eserleri bulunuyor.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir