Nezahat Onbaşı Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında

Nezahat Onbaşı Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında

Milli Mücadele kadın milislerinden (D. 1909 – Ö. 1993). Çanakkale
Cephesi 70. Alay Komutanı Hâfız Hâlid Bey, eşi Hadiye Hanım’ın veremden
yaşamını yitirmesi üzerine, bırakacak kimsesi olmadığından 8 yaşındaki kızı
Nezahat’ı da yanında cepheye götürdü. Çanakkale’de savaş ortamıyla tanışan
Nezahat, alayın İzmit’e nakledilmesinin ardından talimlere katılarak at binmeyi
ve silah kullanmayı öğrendi. Babasının yanında cephede yer aldı, çarpışmalara
girdi bu yüzden kendisine 12 yaşında “onbaşı” rütbesi verildi.

Halit Bey, komutasındaki 70. Alay ile birlikte Anadolu’da
Milli Mücadele’ye katılmaya karar vererek alayı Kuvayı Milliye bölgesine
kaçırıp Mustafa Kemal’in emrine verdi. Burada da babasının yanında olan Nezahat
Onbaşı, Geyve, Sakarya, Gediz, Birinci İnönü, İkinci İnönü savaşları ile Konya
İsyanı’nda görev aldı. 1920 yılında ilk defa asker elbisesi giydi. Cephede
Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa ve Çerkes Ethem ile tanıştı. İsmet Paşa, Nezahat
Onbaşı’ya “kurmay” unvanı verdi.

Kurtuluş Savaşı’nın devam ettiği günlerde Nezahat Onbaşı’nın
öyküsü TBMM’de gündeme geldi. Bursa milletvekili Emin Bey, ilk istiklal
madalyasının Nezahat Onbaşı’ya verilmesini önerdi. Buna karşılık İzmit milletvekili
Hamdi Namık Bey çeyiz verilmesini, Tunalı Hilmi Bey ise paşalık unvanı
verilmesini önerdi. Bu öneriler mecliste kabul edilmesine rağmen savaşın neden
olduğu karışıklıkta Nezahat unutuldu. Kendisinin de bu konuda herhangi bir
ısrarı ya da müracaatı olmadı. Savaştan sonra babası ile birlikte İstanbul’a
yerleşti ve Kumkapı’da açılan Jan Dark Enstitüsü’ne girdi. Bir süre sonra aile
kararıyla okuldan alınarak, sonradan Atatürk’ün yaveri olacak Yüzbaşı Rıfat ile
evlendi (1931). Eşinin görevi dolayısıyla ailesiyle birlikte sürekli Atatürk’ün
yakınında yer aldı; devlet törenlerine, balolara katıldı. 1986 yılında
Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlenen bir törenle TBMM başkanı Necmettin Karaduman
tarafından Nezahat Onbaşı’ya Takdir Beratı (Şükran Belgesi) verildi.

KAYNAK: Yakın Tarih Ansiklopedisi (1988), Ahmet Efe / Osmanlı
Tarihi Ansiklopedisi (2006), Sümeyra Sağlam / Zaferin Çocukları (2007) İsmail
Bilgin / Onbaşı Nezahat (2009), Ünlü Kadınlar (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi,
C. 6, 2013).

biyografya

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir