Niels Bohr Hayatı

Niels Bohr Hayatı

Niels Henrik David Bohr (1885-1962)

Danimarkalı fizikçidir. Kopenhag Üniversitesi’ni bitirdi. Danimarka doğumlu Niels Bohr başarılı bir öğrenci ve iyi bir futbolcuydu. Manchester’de Ernest Rutherford’dan ders aldıktan sonra 1913’te atomun yapısının ilk modern tanımını yaptı. 1916’da Kopenhag Üniversitesi’nde profesör oldu. 1921’de Kurumsal Fizik Enstitüsü Müdürlüğü’ne getirildi. Hidrojen atomları araştırması elektronların enerji alıp verdiklerini gösterdi ve en dıştaki elektronların atomun kimyasal özelliklerini nasıl belirlediğinin anlaşılmasını sağladı. Annesinin ailesinin Yahudi olması nedeniyle II. Dünya Savaşında Nazi işgalinde Danimarka’da yaşamak güçleşince 1943’te bir balıkçı teknesiyle İsveç’e kaçtı. Oğlu Niels’le (d.1922) İngiltere’de ve Amerika’da Los Alamos’ta atom bombası projesinde çalıştıysa da, nükleer silahların tehlikeleri konusunda gayet endişeliydi ve uluslararası barışçı işbirliği çağrısında bulundu. 1945’de Danimarka’ya dönerek “dalga mekaniği” ve “kuantum fiziği” alanındaki çalışmalarını sürdürdü. Aynı yıl Fransız Akademisi üyeliğine seçildi.

Önemli başarısı: Atomun ilk modern modelini tanımladı – 1913, Alman fizikçisi Max Planch’ın ortaya koyduğu kuantum kavramını Rutherford atom modeline uygulamıştır. Adıyla anılan atom modelini en basit element olan hidrojen atomuna uygulayarak hidrojen atomunun spektrumunu (tayf) açıkladı. Bu model Dimitri Mendelyef’in elementler cetvelinde elementlerin özelliklerinin dönüşümlü olmasını da açıklamış oldu. 1922 Nobel Fizik Ödülü’nü kazandı. (Niels Bohr atomların güneş sistemindeki güneş ve gezegenler gibi olduğunu, küçük elektronların ortadaki çekirdeğin çevresinde döndüklerini ortaya atmıştı.)

Bir başka buluşu da atom çekirdeğinin yapısı üzerine ortaya koyduğu “sıvı damlası modeli”dir. Çekirdeğin sıvı damlaı modelinden yola çıkarak ağır çekirdeklerin ve özellikle uranyum 235 çekirdeğinin bölünmesi olayını açıkladı. Çekirdek fiziği alanında çağının en büyük otoritelerindedir.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir