Nigar Hanım Hayatı

Nigar Hanım Hayatı

nigar-hanimNİGAR HANIM (1856- 1918)

Tanınmış bir kadın şairimizdir. «Macar» Osman Paşa’nın kızıdır. Küçükten beri şiire istidat göstermişti. Babasından, özel öğretmenlerden ders gördü, Türkçesini, Arapça ve Farsçasını zamanın bilginlerinden elde etti. Fransızca, Almanca, Rumca da bilirdi. Şiire 14 yaşındayken başlamıştı. İlk eserini Efsus (Yazık) adıyla 1886’da yayınladı. Bu eserin ikinci kısmı «İkinci Efsus» adıyla 1890’da çıktı. 1896’da «Niran», 1900’de «Aks-i sadâ» (Yankı) yayınlandı. Şiirlerinde önce Hamit’in, Namık Kemal‘in tesirleri vardı. Sonradan Recaizade Ekrem tarzını seçmiştir.

, 1908 Meşrutiyeti’nden önce, Şişli’deki konağında, Rumelihisarı’ndaki yazlığında, zamanın ileri gelen sanatçılarını davet eder, o devrin baskısıyla uyuşamayacak sanat toplantıları yapardı. Giyimindeki zarifliği zamanın şık hanımlarına örnek olurdu. Rumelihisarı’ndaki Kayalar Mezarlığı’nda, babasıyla annesinin arasına gömülüdür. Hâtıralarından bir kısmı «Hayatımın Hikâyesi» adıyla 1959’da oğlu tarafından yayınlanmıştır.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir