Oda Nobunaga Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Oda Nobunaga Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Oda Nobunaga; asıl adı KiçiHoşi, sonradan Saburo (d. 1534, Ovari – ö. 21 Haziran 1582, Kyoto, Japonya), Japon savaşçıdır. Aşikaga şogunluğunu devirmiş ve Japon eyaletlerinin yarısını kendi yönetimi altında birleştirerek yıllardır sürmekte olan feodal savaşları sona erdirmiştir.

Ünlü Fucivara ailesinden gelen bir devlet görevlisinin oğluydu. 1549’da babasının mülklerini devraldı. O sırada Aşikaga şogunluğu merkezi otoriteyi sağlayamaz olmuş ve topraklarını genişletmek isteyen daimyo’lar arasında savaş başlamıştı. Nobunaga kısa sürede hem akrabalarına, hem de eyaletin en güçlü ailesine karşı üstünlük sağladı. 1560’ta Ovari’nin tümünü denetimi altına alarak askeri yeteneğini kanıtladı. Aynı yıl komşu eyaletlerin birini elinde tutan İmagava Yoşimoto’nun büyük kuvvetlerini yenilgiye uğratarak kimsenin beklemediği bir zafer kazandı. Bu, ülkeyi birleştirme yolunda attığı ilk adım oldu.

1562’de komşu Mikava eyaletinin feodal beyi Tokugava İeyasu ile ittifak kurdu. Ertesi yıl, bir suikast sonucu öldürülen şogun Aşikaga Yoşiteru’nun yerine Yoşiaki’yi geçirmek için Kyoto üzerine yürüyerek Yoşiaki’yi şogun ilan etti. Ama kısa bir süre sonra Yoşiaki’yle arası açıldı ve 1573’te onu iktidardan uzaklaştırdı. Bu olay Aşikaga şogunluğunun sonu oldu.

Nobunaga, askeri seferlerinin yanı sıra, Ovari Ovasının merkezindeki Nagoya kentinde yeni güçlenmeye başlayan tüccarların desteğini alarak önemli bir mali güç sağladı. Daimyo’larm yollardan geçiş ücreti ve loncalardan vergi almalarını yasakladı. Ele geçirdiği malikâne ve tapınak mülklerinin çoğunu samurai’lere (savaşçı) ve varlıklı çiftçilere dağıtarak onların bağlılığını kazandı. Aynca Budacı mezheplerin etkisini azaltarak konumunu daha da güçlendirdi. Bu amaçla, Heian döneminden (794-1188) beri ülkenin dinsel ve siyasal yaşamında önemli rol oynayan Budacılığın Tendai mezhebinin merkezi olan Enryaku-ci manastırlarını yıktırdı. Yoşiaki’yi destekleyerek ve bazı daimyo’larla ittifak kurarak ülkeyi birleştirme çabalarını engelleyen İkko mezhebiyle mücadelesi ise yaklaşık 10 yıl sürdü. Yönetim merkezini Kyoto’ya taşıdıktan sonra Cizvit misyonerlerini koruması altına aldı ve başkentte bir kilise, Azuçi’de bir ilahiyat okulu kurmalarına izin verdi. Bu uygulamanın tek nedeni Batı kültürüne duyduğu ilgi değildi. Nobunaga, Hristiyanlığın güçlenmesiyle Budacı tapınakların etkisinin azalacağını düşünüyordu. 1582 ilkbaharına doğru bütün Orta Japonya’yı denetimine alan Nobunaga, egemenliğini ülkenin batısına doğru genişletme hazırlıkları içindeyken vasallarından birinin başlattığı bir ayaklanma sırasında yaralanınca intihar etti. Öldüğünde Japonya’nın hemen hemen yarısını denetimi altına almış ve ülkenin siyasal ve ekonomik birliğine giden yolu açmıştı.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir