Öklid (Euklides) Kimdir

Öklid (Euklides) Kimdir

Eski Yunanlı bilginlerdendir. Geometri biliminin kurucusu sayılır. Hayatı hakkında çok az şey bilinir. Matematik konusundaki ilk bilgileri, Atina’da ünlü filozof Platon (Eflatun)’un öğrencilerinden elde ettiği sanılıyor. Ondan yedi yüzyıl sonra yaşamış Öklid olan İskenderiyeli filozof Proklas, Öklid’in Kral I. Ptolemaios zamanında İskenderiye’de yaşadığını orada bir okul açmış olduğunu anlatır.

Öklid’in en ünlü eseri geometri bilimini öğreten “Elemanlar” adlı kitabıdır. 13 cilt olan bu eser, yazıldığından beri iki bin yıldan fazla bir zaman geçtiği halde, 1900’e kadar okullarda ders kitabı olarak okutulmuştur. Bu eserin birçok dillere çeşitli çevirileri vardır. Okullarda yalnız ilk dört cildiyle altıncı cildi okutulmuştur. Bunlar Pithagoras‘ın geometri kurallarını inceleyen kitaplardır.

Öklid’in geometri hakkında yazdığı daha birçok eserden başka astronomi ve müzik konularında da yazılmış kitapları vardır.

Krallara Mahsus Yol Yoktur
Öklid’in eserinin anlaşılmasını çok güç bulan Kral I. Ptolemaios, bir gün ona geometri öğrenimi için daha kısa, daha kolay bir yol olup olmadığını sormuştu. Öklid: “Geometride krallara mahsus bir yol yoktur” dedi.

*****

Bir gün Öklid’in öğrencilerinden biri geometrinin temel kurallarını öğrenmekle eline ne geçeceğini sorar. Öklid’de hemen yardımcısını çağırarak eline biraz para verir:

— “Al bu parayı, şu çocuğa ver, çünkü o her öğrendiği şeyden bir kazanç sağlamak niyetinde” der.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir