Ömer bin Hattab (Hz. Ömer) Hayatı

Ömer bin Hattab (Hz. Ömer) Hayatı

Ömer bin Hattab; ikinci İslâm halifesidir (Mekke 591-Medine 644).

Kureyş kabilesindendi. Kendinden önce Müslüman olan kız kardeşiyle eniştesinin İslâm dinini savunmaları üzerine, okudukları Kuran ayetlerini hayranlıkla dinledikten sonra Müslüman olmak istediğini bildirdi. Erkam’ın evinde bulunan Hz. Muhammed’in yanma götürüldü ve orada İslâm dinine girdi, İslâm dinin yayılması için var gücüyle çalıştı. Kızı Hafsa’yı Hz. Muhammed’e eş olarak vererek akrabalık bağı kurdu. Katıldığı Bedir Savaşı’nda dayısı As bin Haşim’i öldürdü. Uhud Savaşı’nda da kahramanca çarpıştı ve yenilgi sırasında Hz. Muhammed’in çevresinde bulunarak, onu düşman saldırılarından korumaya çalıştı. Hendek Savaşı sırasında, komutanlık yaptı. 630’da Mekke’nin fethi sırasında Hz. Muhammed’ in yanındaydı. Hayber Seferi sırasında alınan ganimetten kendisine verilen bir araziyi vakıf haline getirmişti. Bizans üzerine düzenlenen biri seferde de, ordunun bazı giderlerini kendisi karşıladı. Hz. Muhammed öldüğü zaman “Hz. Peygamberin öldüğünü söyleyen kişinin başını keserim” diye ortaya atılan Ömer, bu olaydan çok sarsıldı. Ancak Hz. Ebubekir’in Kuran’dan bazı ayetler okuyarak kendisini inandırması üzerine sakinleşti. Ebubekir’in halifeliğe seçilmesi için etkili bir konuşma yaptı. Önce kendisi biat etti. Ebubekir, 2 yıllık halifelikten sonra ölünce, yerine onu aday gösterdi. Böylece 634’te kamuoyunun isteği üzerine halife oldu. Suriye’de Halit bin Velit’in yerine Ebu Ubeyde’yi atadı. Bizans Ordusu arka arkaya yenilgiye uğratıldı. Kuzey Suriye’ye Halit bin Velit komutasında bir islâm Ordusu’nu harekete geçirdi. Amr bin el-As Kudüs üzerine yürüdü. Antakya’da bulunan Bizans İmparatoru Herakleios’un güneye gönderdiği 100 bin kişilik ordu da yenilgiye uğratıldı. İran üzerine yürüyen Müslümanlar ise yenildi, komutan Ebu Ubeyde şehit düştü. Kadisiye’de yapılan savaşı Müslümanlar kazandı (636) ve İran komutanı Rüstem öldürüldü, Müslümanlar Sasanilerin başkentine doğru harekete geçtiler. Sa’d bin Ebi Vakkas, başkent Medayin’e girdikten sonra, kısa süren çatışmaların tümünü kazandı. Sasani Hükümdarı III. Yezdegerd, Hulvan’ dan Rey’e çekildi. Ömer, Basra ve Küfe’de yeni kentlerin kurulmasını buyurdu (638). Daha önce Halife Ömer, kölesiyle birlikte “Tarihsel Kudüs Yolculuğumu gerçekleştirmişti. Mısır Seferi’ nin hazırlıkları sürerken, Nihavend’de ordu toplamaya çalışan III. Yezdegerd üzerine kuvvet gönderdi. Sasani Ordusu’nu ağır bir yenilgiye uğratan İslâm Ordusu, Nihavent ve Hemedan kentlerini ele geçirdi (641). Daha sonra Amr bin el-As, Mısır kuvvetlerini yenilgiye uğrattı, ertesi yıl İskenderiye’yi ele geçirdi, surlarını yıktırdı ve Ömer’in buyruğuyla Fustat Kenti’ni kurdu. Bu arada, Ekbe bin Nafi’ye Kuzey Afrika’nın fethi buyruldu. 643’te Bingazi ve Trablusgard İslâm Devleti’nin eline geçti. İslâm Orduları’nı zaferden zafere koşturan Ömer, Medine’de bir gün sabah namazını kıldırırken Ebu Lülü’e aldı bir Zerdüşt tarafından hançerlenerek öldürüldü.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir