Ömer Lütfi Bozcalı Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında

Ömer Lütfi Bozcalı Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında

, , , 1961-1968 Cumhuriyet Senatosu
İzmir Üyesi, Yazar (D. 1913, Kayseri – Ö. 25 Aralık 2004). Baba adı Hacı
Mustafa, anne adı Hatice. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu.

Bozcalı Ankara Hukuk Fakültesini bitirdi, önce İzmir
adliyesinde göreve başladı. Doğubayazıt ve Edremit’te hakimlik yaptı.
Edremit’te çok sevildi, 1948’de hakimliği bırakıp avukatlığa geçti. Bütün
görevleri sırasında dürüstlükten hiç ayrılmadı. 1956’da İzmir’e yerleşti ve
avukatlığa devam etti. Bu arada o günün zor şartları altında hac görevini
yerine getirdi

Dini duyarlığı güçlü ve gönül dünyası zengin olan Ömer
Lütfi Bozcalı, meşhur Uşşaki Şeyhi Bekir Sıdkı Halıcıoğlu’na intisap ederek
onun dervişi oldu. Bozcalı, ayrıca Risale-i Nur cemaatine mensup talebelerinin
de avukatlığını üstlendi.

Eğitimini İncesu İlçesi Tahsilat Müfettişi, Devlet
Demiryolları Kayser-Ankara Servis Memuru, Doğubeyazıt, Edremit Hâkim
Yardımcısı, Serbest Avukat olarak görev yaptı.

, AP’den Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi
() seçilerek TBMM’de yasama çalışmalarına katıldı.

1961seçimlerine Ragıp Gümüşpala liderliğinde yeni kurulan
Adalet Partisi de katıldı. Bekir Efendi Bozcalı’dan İzmir adayı
olmasını ısrarla istedi. Kendisi ise Bekir Efendi’den uzak kalmamak için bunu
arzu etmiyordu. Hocası “Mutlaka seçime katılacaksın” deyince aday
oldu. Bozcalı seçim oyunları sırasında şeyhinin himmetinin etkili olduğunu
söyler. Böylece 1961 genel seçimlerinde Adalet Partisinin İzmir Senatörü oldu
ve bu görevi 15.10.1961’den 02.06.1968’e kadar sürdürdü.

25 Aralık 2004’te hayatını kaybetti. Evli, 5 çocuk
babasıydı.

1946’da kendi branşında “Taksim Şuyu’unun Giderilmesi ve
Miras Sebebile İstihkak Davaları” adlı bir eseri basılan Bozcalı’nın, vefatından
sonra, 2011 yılında M. Üftadeoğlu’nun yayına hazırladığı “Ulu Çınarın
Gölgesinde” adlı bir kitabı daha yayımlandı.

KAYNAKÇA: TBMM Albümü 4. Cilt 1960-1983 (2010), Mehmet
Demirci / Uşşaki dervişi bir İzmir senatörü (yeniasir.com.tr, 20.11.2017), Bediüzzaman
Said Nursi’nin avukatlarının tam listesi Kaynak: Bediüzzaman Said Nursi’nin
avukatlarının tam listesi (risalehaber.com, erişim 12.07.2019).

UŞŞAKİ DERVİŞİ BİR
İZMİR SENATÖRÜ

Mehmet DEMİRCİ

27 Mayıs 1960 ihtilalinden sonra çıkarılan Anayasaya göre
TBMM’nin iki kanadı vardı: Senatörler ve milletvekilleri. 1982 anayasasıyla
senatörlük kaldırıldı.

İzmir senatörlerinden biri de Ömer Lütfi Bozcalı’dır
(1973-2004). Kayseri doğumlu olan Bozcalı Ankara Hukuk Fakültesini bitirdi,
önce İzmir adliyesinde göreve başladı. Doğubayazıt ve Edremit’te hakimlik
yaptı. Edremit’te çok sevildi, 1948’de hakimliği bırakıp avukatlığa geçti.
Bütün görevleri sırasında dürüstlükten hiç ayrılmadı. 1956’da İzmir’e yerleşti
ve avukatlığa devam etti. Bu arada o günün zor şartları altında hac görevini
yerine getirdi

Dini duyarlığı güçlü ve gönül dünyası zengin olan Ömer
Lütfi Bozcalı, meşhur Uşşaki Şeyhi Bekir Sıdkı Halıcıoğlu’na intisap ederek
onun dervişi oldu.

YARDIMSEVER

Bütün bunları Bozcalı’nın 2011 yılında basılan “Ulu
Çınarın Gölgesinde” adlı kitabından öğreniyoruz. Kitabı yayına hazırlayana
M. Üftadeoğlu onu şöyle tanıtır:

“Sağ elinin verdiğini sol eli görmeyen bu zat,
sadakaları kendi elleriyle yazıp bankaya veya PTT’ye bizzat götürmekten de
ayrıca zevk alır. Aylık bursları ödedikten sonra ondaki zevke payan yoktur.
Hatta öğrenci burslarını ödedikten sonra bir kenara çekilir sevinç gözyaşları
döker. Her ay yaşlı, hasta ve çok muhtaç birine para gönderir. Bir gün bu zat
ona: ‘Sen ölürsen biz ne yaparız?’ der. Ömer Lütfi Bozcalı: ‘Dua et de Allah
bana daha uzun ömür versin, ben de sana, sizin gibilerin geçimlerine vasıta
olayım’ der.”

UŞŞAKİ ŞEYHİNE
İNTİSAP

Çok alçakgönüllü ve hayırsever biri olduğu anlaşılan Ö. L.
Bozcalı, bir arkadaşı vasıtasıyla Hacı Bekir Halıcıoğlu (1881-1962) adlı Uşşaki
şeyhinin sohbetine katılır. Ondan etkilenir, elini öper. Bekir Efendi’nin
işaretiyle, kendisini oraya götüren arkadaşı Dr. Fehmi Bey ona Uşşaki
tarikatinin adap ve erkanını öğretir. Bozcalı şöyle der: “Bu şekilde
Uşşaki tarikatine intisab etmiş oldum ve derslere muntazam devam ettim.”

SENATÖR OLUR

1961seçimlerine Ragıp Gümüşpala liderliğinde yeni kurulan
Adalet Partisi de katıldı. Bekir Efendi Bozcalı’dan İzmir Senatör adayı
olmasını ısrarla istedi. Kendisi ise Bekir Efendi’den uzak kalmamak için bunu
arzu etmiyordu. Hocası “Mutlaka seçime katılacaksın” deyince aday
oldu. Bozcalı seçim oyunları sırasında şeyhinin himmetinin etkili olduğunu
söyler. Böylece 1961 genel seçimlerinde Adalet Partisinin İzmir Senatörü oldu
ve bu görevi 1968’e kadar devam etti.

Bozcalı’nın kitabından 1920’li yıllarda Kayseri’de ticaret
ahlakının ne kadar sağlam olduğunu, kendi meslek hayatındaki dürüstlük
örneklerini, senatörlük görevi sırasındaki fazilet mücadelesini ve şeyhi Bekir
Sıdkı Halıcıoğlu’na ait bizzat şahit olduğu olağan üstü birkaç hadiseyi
öğreniyoruz.

KAYNAK: Mehmet Demirci / Uşşaki dervişi bir İzmir senatörü
(yeniasir.com.tr, 20.11.2017).

biyografya

Bir Yorum Yazın