Ömer Seyfettin’in Hayatı ve Eserleri

Ömer Seyfettin’in Hayatı ve Eserleri

Ömer Seyfettin;(1884 – 1920)

En ünlü hikâyecilerimizdendir. Eserlerinde kullandığı duru, temiz Türkçesiyle dilimizin yabancı kelime ve tamlamalardan kurtulmasına büyük yardım itmiştir. Konuşma diline yakın bir tarzda yazar, böylece yazı dilimizi millileştirmeye çalışırdı, Bu bakımdan modern Türk Edebiyatı’ndaki yeri çok önemlidir.

Ömer Seyfettin Gönen’de doğdu. Babası Bnb. Ömer Bey Kafkasyalı Türkler’dendi. Ömer Seyfettin önce Aksaray’daki Mekteb-i Osmani’yi, sonra da Eyüp’teki Baytar Rüştiyesi’ni bitirdi. Babası gibi asker olmak istediği için Edirne Askeri İdadisi’ne gitti, 1903′ te de İstanbul’da Harbiye’den piyade asteğmeni çıktı. Kısa bir süre Rumeli’nde askeri görevlerde bulunduktan sonra ordudan ayrıldı.

Ömer Seyfettin’in yazı hayatı bundan sonra başlar. Küçük yaştan edebiyata karşı ilgi duymuşsa da, yazı yazma isteğini gerçekleştirememişti. Selanik’te çıkmaya başlıyan «Genç Kalemler» dergisiyle «Rumeli» gazetesine yazı yazmaya başladı. Bu işi çok kısa sürdü; İtalyan Savaşı’nın çıkması üzerine yeniden orduya çağırılmıştı. Sonra da Balkan Savaşı’na katılan Ömer Seyfettin Yanya Kalesi’nde esir düştü. Bir yıl kadar Yunanistan’ da kaldıktan sonra İstanbul’a döndüğünde yeniden askerlikten çekildi. Çeşitli gazetelere yazılar yazıyordu. 1914’te İstanbul’da Kabataş Lisesi’ne edebiyat öğretmeni oldu, ölünceye kadar da orada kaldı. Öldüğünde henüz otuzaltı yaşındaydı.

Ömer Seyfettin şiir de yazardı. Önceleri aruz vezniyle yazarken, son zamanlarında hece vezniyle de yazmıştır. Yalnız, edebî kişiliğini asıl ortaya koyan eserleri hikâyeleridir. «Foya» ve «Sultanlığın Sonu» adlarında ikî romana balşamışsa da ölünce bunlar yarıda kalmıştır. Bu arada «Tanin» ve «Vakit» ga-zeetlerinde yayınlanmış birçok makalesi de vardır.

Ömer Seyfettin’in basılan hikâyeleri şunlardır: Harem, Eshab-ı Kehfimiz, İlk Düşen Ak, Yüksek Ökçeler, Bomba, Gizli Mâbet, Asilzadeler, Bahar ve Kelebekler, Beyaz Lâle, Tarih Ezelî bir Tekerrürdür. Ayrıca bir de «Mahçupluk İmtihanı» adında bir perdelik komedisi vardır.

Eserleri:

Bomba; İlk Düşen Ak; Beyaz Lâle; Nokta; Dalga; Tarih Ezeli Bir Tekerrürdür; Mahçupluk İmtihanı; Bahar ve Kelebekler; Gizli Mabet; Yüksek Ökçeler; Asilzadeler.

Hakkındaki eserlerin başlıcaları:

Ömer Seyfettin; Hayatı, Karakteri, Edebiyatı, İdeali ve Eserlerinden Numuneler (A. C. Yöntem, 1947); Ömer Seyfettin; Hayatı, Sanatı, Eserleri (Y. N. Nayır, 4’tincü baskı, 1961).

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir