Osmanlı Padişahı 3. Osman Hayatı

Osmanlı Padişahı 3. Osman Hayatı

OSMAN III. (1699 -1757)

Osmanlı padişahlarının 25.’sidir. II. Mustafa’nın küçük oğludur. Annesi Şehsuvar Vâlide Sultan’dır. Ağabeysi I. Mahmut padişah olunca, Şehzade Osman da veliahtlığa yükseldi. Onun ölümü üzerine 1754’te, 55 yaşında tahta çıktı. 1757′ Osman III. ye kadar 2 yıl 1 ay tahtta kaldı. Ölümünde 58 yaşındaydı. Yeni Cami’de ağabeysinin yanına gömüldü. Veliahdi olan Şehzade Mehmet onun ölümünden az önce öldüğü için, yerine Şehzade Mehmet’in kardeşi, III. Osman’ın amcasının oğlu III. Mustafa geçti.

III. Osman’ın kısa ve silik saltanatı Osmanlı tarihinde bîr barış devresi olmuştur. III. Osman, kısa saltanatı sırasında, birçok sadrazam değiştirdi. Bunların sonuncusu Damat Koca Ragıp Paşa’dır.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir