Reşit Rahmeti Arat Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında Eserleri Nelerdir?

Reşit Rahmeti Arat Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında Eserleri Nelerdir?

Reşit Rahmeti AratReşit Rahmeti Arat, dil bilgini, öğretim üyesidir. (Kazan/Ücüm 1900-İstanbul 1964). 1921’de bir Rus gimnazını bitirdi. Berlin Üniversitesi’nde felsefe ve türkoloji okudu. W. Bang’ın yanında doktora yaparak (1927) Türk dili ve tarihi dalında uzmanlık kazandı. Berlin Üniversitesi Doğu Dilleri Okulu’nda Kuzey Türkçesi okutmanı olarak görev aldı, 1931 ‘de doçent oldu, W. Bang ve A. von Gabain ile birlikte Uygurca metinler üzerindeki çalışmalarıyla dikkat çekti. Darülfünun’dan İstanbul Üniversitesi’ne geçiş sırasında (1933) Türkiye’ye çağrılarak Türk Dili Tarihi, Karşılaştırmalı Türk Dilleri Dilbilgisi kürsülerinde profesör olarak görevlendirildi. 1958’de ordinaryüs oldu, arada Türkiyat Enstitüsü yöneticiliğini de yürüttü (1943-1950); İslâm Ansiklopedisi yazı kurulu üyeliği yanı sıra 1942’den başlayarak Türk Tarih Kurumu (TTK) üyesi olarak da sorumluluk aldı. Özellikle Uygurcadaki yetkin uzmanlığıyla Orta Asya Türkçesinin aydınlığa çıkarılmasında hizmeti geçti.

Başlıca eserleri: Uygurlarda Hekimlik (1930-1932), Türkische Turan-texte (Türkçe Turfan Metinleri, W. Bang ve Gabain ile birlikte) 1934; Oğuz Kağan Destanı (W.Bang ile birlikte Oğuznâme’nin yayını) 1936; Vekayi, Bâbür’ün Hatıratı (2 cilt ve dizinle 1943, 1946,1970); Atabetü’l-Hakayık (1951), Kutadgu Bilig (1947, 1959); Eski Türk Şiiri (1965) vb.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir