Romain Rolland Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Romain Rolland Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Romain RollandRomain Rolland; Fransız yazarıdır (Nievre/Clamecy 1866-Yonne/ Vezelay 1944).

Ailece Paris’e yerleşince (1880) Louisle Grand lisesi’ne yazıldı, dinsel inanışını yitirerek kendisini şaşırtan yazarların eserlerini okumaya başladı (Spinoza, Nietzche..), içinde büyüdüğü Protestan ve cumhuriyetçi ailenin laik ölçülerini elden bırakmadan bütün varlığıyla müziğe yöneldi. 1886’da girdiği Ecolé Normale Supérieure’ün tarih bölümünü bitirdi, öğretim göreviyle Roma’daki Fransız kurumlarına gönderildi. Kendisini etkileyen ve dikkatini Alman uygarlığına çeviren kadın yazar Malwide von Meysenburg ile (1816-1903) orada tanıştı, Wagner müziğine bu dönemde bağlandı, Jean Christophe adlı romanını taslaklarını bu yıllarda hazırladı. Edebiyat doktorasına konu yaptığı iki eseri bu yıllarda basıldı, insancı (hümanist) ve evrensel bir tutumla tiyatro yazarlığına yöneldi, İnanç Trajedileri diye adlandırdığı dizi (Arert, 1897; Saint-Louis, 1897; Le Triomphe de la Raison; Aklın Zaferi 1899-1913’de basılabildi). Devrim Tiyatrosu adlı dizide de birkaç eser verdi: Les Loups (Kurtlar) 1898, Danton (1900), Le Quatorze Juillet (14 Temmuz) 1902, Le Temps Viendra (Bir Gün Gelecek) 1903, La Montespan (1904). Bu eserlerin hiçbiri seyirci tarafından tutulmadığı için sahnelerde kalamadı. Bu kırıklıklara karşın bu türdeki ürünlerini sonraları da sürdürdü: Les Vaincus (Galipler) 1922; Le Jeu de Vamour et de la Mort (Aşk ve Ölüm Oyunu) 1925; Robespierre (1939). Çeviriye gerek kalmadan insan ruhunu türettiğine inandığı için bütün insanlığa müzik sanatçıları üzerindeki çalışmalarıyla seslenmeyi denedi: Musiciens dAutrefois (Geçmişin Müzikçileri) 1908, Musiciens d’Aujourd’hui (Günümüzün Müzikçileri) 1908, Haendel (1912, F. Rougel il t),Voyage Musical au Pays du Passé (Geçmişin Ülkelerinde Müzikli Gezi) 1919, Beethoven, les Grandes Epoques Créatrices (B. Yaratıcı Büyük Dönemler) 1928-1943, Souvenirs sur Richard Strauss (R.S. ile ilgili Anılar) öl.s. 1948. Yaşamının özü içinde zamanının bütün bunalımlarını duyarlıkla yaşayan büyük bir müzikçinin (Beethoven’e benzetilmiştir) on ciltlik romanını yazdı, ırmak-roman (roman de fleuve) denen türün ilk örneği Jean Cristophe (1904-1912). Başka bir dizisi de yedi cilt tutar: Lâme Enshantée (Büyülenmiş Ruh) 1922-1923. Edebiyat alanında en değerli saydığı kişilerden bazılarının yaşamöykülerini de yazdı: Shakespeare, J. J. Rousseau, Goethe, V. Hugo, Tolstoy ve Péguy. Barıştan yana söyleyeceklerini dünya kamuoyuna açıkladı: Au Dessus de la Melée (Kargaşanın Üstünden) 1915; bu eserin evrensel bildirisi 1915 Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanmasını hızlandırdı (ödül 1916’da verilebildi). Ekim Devrimi’ni coşkuyla karşıladı: Salut a Révolution Russe (Rus Devrimine Selam) 1917-1920’de Europe (Avrupa) dergisini kurdu, tırmanan faşizmle kıyasıya çalıştı: Quinze Ans Du Combat (On Beş Yıllık Kavgam) 1935. Ömür boyu uğrunda sanatıyla çarpıştığı ülküsü -biraz mistik sayılması bir yana- insan emeğinin barış, kardeşlik, özgürlük ve sanat yoluna yönelmesi oldu. Ölümünden sonra Günce’sinin bir bölümü (inde: Hindistan, 1951), anılarının bazı parçaları (Cahiers Romain Rolland. R.R.’ın Defterleri) kitaplaştırıldı, 1948.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir