Aslen Nereli

Rudyard Kipling Hayatı

Rudyard Kipling, İngiliz şair ve yazarı (Bombay 1865 – Londra 1936). Babası İngiliz ulusçu bilinciyle sömürge edebiyatına yön verdi, bu yabancıl (egzotik konularla öykü ve romanlarını kısa sürede tanıttı, yaydı; ilk şiirlerini babası bastırdı (Schoolboy Lyrics, 1881), İngiltere’deki öğreniminden Hindistan’a dönünce gazetecilik yaptı (1882-1889); o yıl yaptığı uzun bir Uzakdoğu ve Amerika yolculuğundan İngiltere’ye döndüğünde birçok eser yazmış ünlü bir kişiydi: Departmental Ditties (şiirler, 1886), Plain Tales from the Hills (Tepelerden Yalın Öyküler) 1888, Soldiers Three (Üç Asker) öyküler, 1888. Evlendikten (1892) sonra dört yıl ABD’de yaşadı, yazmayı sürdürdü: The Seven Seas (Yedi Deniz, şiirler) 1896, Many İnventions (Çeşitli Buluşlar, öyküler) 1893; Boer Savaşı’na gazeteci olarak katıldı (1899-1902), o yıl yerleştiği Sussex’de ölümüne kadar yaşadı ve çalıştı.

1907’de Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan ilk İngiliz yazarı oldu: The Five Nations (Beş Ulus şiirler) 1903, The Day’s Work (günlük iş, öyküler) 1898, From Sea to Sea (Denizden Denize, gezi notları) 1899, The Jungle Book (Ormanın Kitabı, çocuk romanı) 1895, The Second Jungle Book (İkinci Orman Kitabı) 1985, Just so Stories (Öylesine Öyküler) 1902, Rewards and Fairies (Ödüller ve Periler) 1910, Arada iki değişik roman: The Light That Failed (Soldan Işık) 1890, Kim (1901. Son derlemeleri: Letters of Travel (Gezi Yazıları) 1920, Debits and Credits (Borçlar ve Alacaklar, öyküler) 1926, Limits and Renewals (Sonlar ve Başlangıçlar, öyküler) 1932. Something of Myself (Kendimden Bir Şeyler) 1937. Eserleri hemen bütün dillere çevrildiği gibi sinemanın yararlandığı tükenmez kaynak oldu.

kaynak:nkfu

Exit mobile version