Seküler devlet nedir

Seküler devlet nedir

Laik ya da , terim anlamıyla resmî bir dini bulunmayan ve her dine eşit açıdan yaklaşan devlettir. Laik devletlerde yasalar belli bir dine göre şekillendirilmez ve dini kurumların siyasete karışması yasaktır. 

Bu türden devletlerde kişiler dini inançlarına bakılmaksızın aynı mahkemelerde ve aynı kanunla yargılanır. Laik devletlerde din ve vicdan özgürlüğü vardır ve bu yüzden herkes inandığı dinin gerekliliğini yerine getirme veya hiçbir dine mensup olmama özgürlüğüne sahiptir.

devletlerde dini bayramlar inançlı kişilerin isteği dahilinde resmi tatil olarak ilan edilebilir.

Günümüzde çoğu ülke bu düşünceleri benimsemişken Orta doğu ve Kuzey Afrika ile Orta Asyada bulunan Müslüman nüfusun yoğunlukta bulunduğu ülkelerde genellikle yasalar İslam dininin kaynağı Kuran ve buna bağlı olarak ortaya konan Şeriat kurallarına göre biçimlendirilmiştir.

Kaynak:Enson Biyografi

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir