Şerafettin Yaltkaya Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Şerafettin Yaltkaya Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Şerafettin YaltkayaŞerafettin Yaltkaya; (1879- 1949)

XX. yüzyılın tanınmış Türk bilim adamlarından biridir. Özellikle, Türk – İslâm tarihi ve Müslümanlık alanında çalışmıştır, İstanbul’da doğdu. Babası Hafız Mehmed Arif Efendi aydın bir din adamıydı. Oğlunun öğretimine büyük önem verdi. Şerafettin Yaltkaya Davutpaşa Rüştiyesini, öğretmen okulundaki öğrenimini tamamladıktan sonra medreselere devam etti, sonra maarif ve evkaf okullarında öğretmenliğe başladı. Bir süre Bandırma Rüştiyesi’nde çalıştıktan sonra açılan bir imtihanı kazanarak müderris adayı oldu ve Bayezit Camisi’nde ders verdi. 1910 yılından sonra, Darüşşafaka Lisesi’nde, Gelenbevi Ortaokulu’ nda, Vefa ve Kandilli Liseleri’nde arapça ve farsça, din, dil ve edebiyat dersleri okuttu. Cumhuriyetin ilânından sonra Darülfünun (üniversite) da yeniden kurulan İlahiyat Fakültesi’ne «Kelâm Tarihi» profesörü oldu. Ordinaryüs Profesörlüğe kadar yükseldi. Yirmi yıla yakın bir süre üniversiteye hizmet etti. 1942 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı’na tâyin edilerek Ankara’ya gitti. 1949 yılında orada öldü.

Arapça, Farsça, Fransızca ve İngilizce dillerini bilen profesör Şerafettin Yaltkaya, aydın bir din bilgini olarak tanınmıştır. Din, tarih ve edebiyat konusunda kitap haline getirilmiş 40 kadar eseri vardır.

Başlıca eserleri şunlardır: Tarih-i Kur’an-ı Kerim; Simavna Kadısı Oğlu Şeyh Bedrettin (İnceleme, Araştırma); Muhtasar Tarih-î Düvel Tercümesi, Benim Dinim (Manzum eser); Muallakat-ı Seb’a = Yedi Askı (Tercüme); Türkler’in Menkıbeleri; Fezail-i Etrâk Tercümesi vs

Bibliyografya. — Yazarın başlıca eserleri:

Baypars Tarihi (çeviri, 1941); Benim Dinim (1943); Diııî Makalelerim (1944); Ebüzzeyhan’ın Bir Kitabı (1937); Eski Türk Ananelerinin Bazı Dinî Müesseselere Tesirleri (1937); Hatiplik ve Hutbeler (1946); İbn-i Sina’nın Tıptan Bir Ürcüzesi (1936); İlahiyat (1932); Kahveye Dair Bir Türk Hekiminin Şahsi Mütalâaları (1937); Mevlâna’cla Türkçe Kelimeler ve Türkçe Şiirler (1934); Tanrı Bu Varlığı Ne İçin Yarattı? (1933); Tanzimat’tan Evvel ve Sonra Medreseler (1940).

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir