Sigmund Freud Felsefesi ve Çalışmaları

Sigmund Freud Felsefesi ve Çalışmaları

Sigmund Freud

Sigmund Freud; (1865-1639) Psikanaliz biliminin kurucusudur. Bugünkü ruhbilimin temellerini atanlardan biri sayılır. “Nevroz” denilen, beyinle ilgili rahatsızlığın da sebeplerini Dr. Freud keşfetmiştir. Nevrozun psikanaliz yolu ile tedavisi fikrini de ilk ileri süren Freud’dur.

Freud, Musevi asıllı bir ailenin çocuğuydu. Dört yaşındayken Morava’dan Viyana’ya geldiler. Freud, tam 78 yıl, orada aynı evde yaşadı. 1881 ‘de Viyana Üniversitesi tıp fakültesinden mezun oldu. 1885’te sinir hastalıkları üzerinde bir yıl staj görmek üzere Paris’e çağrıldı. Burada, Dr. Martin Charcot’la birlikte, isteri üzerinde çalıştılar. Doktor Charcot, isteri nöbeti geçiren bir kızı hipnotize etmiş, daha önce başından geçenlerin isteri krizine sebebiyet verdiğini anlamıştı. Freud, Charcot’nun buluşuyla yakından ilgilenmişti. İki hekim çalışmalarını bu konu üzerine topladılar. Böylece, psikanaliz yolu ile tedavinin temeli atılmış oluyordu. Freud’un teorisine göre, insanların belli olaylar karşısındaki davranışları, çoğunlukla, geçmişteki bazı olaylara, bu olayların ruh üzerindeki etkisine dayanır.

Dr. Freud, Paris’ten Viyana’ya döndükten sonra psikanaliz üzreindeki çalışmalarına devam etti. 1909’da Amerika’ya gitti, konferanslar verdi.

1938’de Naziler, Avusturya’yı istilâ ettikleri zaman Freud’un kitaplarını yaktılar, teorileri üzerinde konuşmak yasak edildi. Dostlarının yardımları olmasaydı, Freud belki de Viyana’dan sağ çıkamayacaktı. Binbir güçlükle pasaport sağlandı, Freud İngiltere’ye gitti. Fakat zaten son zamanlarda sıhhati iyice bozulmuştu. 1939’da Londra’da öldü.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir