Stuart Mill Kimdir

Stuart Mill Kimdir

Ünlü bir İngiliz filozofudur. 20 Mayıs 1806 Pentonville Londra doğumludur. 8 Mayıs 1873’te 66 yaşında iken Fransa Avignon’da hayat gözlerini yummuştur. Çağının en ileri düşünürlerinden biriydi. Bilgi kuramı bakımından deneyselcilik, ahlak felsefesi (etik) bakımından da faydacılık akımına bağlıydı.

Stuart Mili Londra’da doğdu. 1773 – 1836 yılları arasında yaşamış olan ünlü İngiliz felsefecisi James Mill’in oğludur. James Mili faydacılık felsefesini
benimsemiş, bu düşünceye dayanan birçok eser vermiş, oğlunu bu felsefenin önderliğini yapacak şekilde yetiştirmiştir. Bu arada Elements of Political Economy (Siyasal Ekonominin Esasları) adlı eserini oğlu için bir ders kitabı olarak hazırlamıştı. İngitlere’de ekonomi bilimi üzerine yazılmış ilk ders kitabı olan bu eser sonradan bütün İngiliz okullarında okutulmuştur.

Stuart Mill 3 yaşındayken Yunanca öğrendi, 14 yaşında Latince, klasik edebiyat, mantık, siyasal ekonomi, tarih, matematik alanlarında geniş bir bilgi edinmiş bulunuyordu. 17 yaşında hukuk ve felsefe alanlarındaki öğrenimini de tamamlayarak İngilizlerin Doğu Hindistan Şirketinde çalışmaya başladı. Burada geçen 35 yıllık bir iş hayatından sonra emekliye ayrılarak İngiliz Parlamentosu’na girdi.

Stuart Mill’in en önemli eseri System of Logic (Mantık Sistemi)dir. Utilitarianism adındaki eserinde de faydacılık felsefesinin esaslarını anlatmıştır. Buna göre her işin doğru olup olmadığı sonunda elde edilen faydaya göre ölçülmelidir. Stuart Mill daha 20 yaşındayken faydacılık akımının öncüsü olarak tanınmıştı .

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir